04.06.2021

Aleksi_kulma

eQ Kiinteistörahastojen näkymät ovat koronatilanteesta huolimatta erittäin hyvät ja vakaat

Molempien eQ Kiinteistörahastojen näkymät ovat koronatilanteesta huolimatta erittäin hyvät ja vakaat. Rahastojen perustuotot ovat hyvällä tasolla ja kohteille on hyvin vuokralaiskysyntää. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä eQ Liikekiinteistöt -rahaston arvostustasoihin ei tullut merkittäviä muutoksia. eQ Yhteiskuntakiinteistöt (entinen eQ Hoivakiinteistöt) -rahaston osalta markkina kehittyi vahvasti. Kehityshankkeiden merkitys on ollut tärkeä täydentävä osa rahastojen tuottoja ja rahastojen pitkän aikavälin tuotto on ollut erinomainen. Rahastojen painopisteet ovat vahvasti pääkaupunkiseudulla. eQ Liikekiinteistöt -rahaston kohteista 75 % ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston kohteista 64 % sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt (entinen eQ Hoivakiinteistöt)

Rahasto on saanut lisätuottoja viime vuosina hankekehityksestä, aktiivisesta vuokraustoiminnasta, hyvin onnistuneista hankinnoista sekä kiinteistösalkun muokkauksesta. Esimerkkeinä kehityshankkiesta mainittakoon mm. liiketila Chydenia ja Haartmaninkadun hammaskeskus Helsingissä. Kiinteistösalkkua muokattiin vuonna 2020, jolloin 55 kohdetta myytiin 222 miljoonalla eurolla, myynnistä syntyi myyntivoittoa. Toteutuneen kaupan varat investoitiin jo joulukuussa 2020 mm. terveyspalvelukohteeseen, Invalidisäätiön Orton Sairaalaan Helsingissä. Salkunmuokkauksella on vahvistettu salkun asemaa kaupungistumisen megatrendin näkökulmasta. Myynnit ovat vahva osoitus eQ Kiinteistötiimin osaamisesta ja siitä, että hyvillä kiinteistöillä ja etenkin kiinteistöportfolioilla on vahvaa kysyntää koronapandemiasta huolimatta. Lisäksi rahastolla on käynnissä olevia kehityshankkeita, mm. Espoon oikeustalo Otaniemessä.

eQ Liikekiinteistöt

Rahastolla on käynnissä iso kehityshanke, Kalevan liikekeskus Tampereella, josta tulee jatkossa kehityskatetta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä valmistui Helsingin Jätkäsaareen pysäköintilaitos, jossa vuokralaisena on Helsingin Satama. Liiketilojen käyttöaste jopa nousi vuoden 2020 aikana. Erityisesti päivittäistavarakaupalla on vahvat kasvunäkymät myös korona-aikana ja markkina on vakaa. eQ Liikekiinteistöt Rahastossa päivittäistavarakaupan osuus rahaston omistamista kohteista on 20%. Viime vuoden aikana rahasto myi kohteita pienemmiltä paikkakunnilta tavoitteena kohteiden keskittäminen vieläkin vahvemmin pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä rahasto osti mm. toimistokohteen Kampista Helsingistä.

eQ Kiinteistörahastojen kohteet valitaan siten, että ne palvelevat yritysten muuttuvia tarpeita. eQ:n kiinteistötiimi kehittää kiinteistöjä asiantuntevasti vuokralaisten tarpeita kuunnellen. eQ:n kiinteistötiimi jatkaa kiinteistöjen normaalia ylläpitoa, vuokrausta ja kehittämistä sekä vie käynnissä olevia kehityshankkeita eteenpäin suunnitellusti.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
eQ Liikekiinteistöt
 Tuotto perustamisesta: + 9,0 %* p.a.
(perustettu 1.7.2012)
Kiinteistövarallisuus: 1 297 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 9,0 vuotta
Vuokrausaste: 99 %
Kohteet: 110 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
 Tuotto perustamisesta: + 8,3 %* p.a
(perustettu 31.12.2014)
Kiinteistövarallisuus: 1 015 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,5 vuotta
Vuokrausaste: 93 %
Kohteet: 41 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.
**Rahaston kiinteistöomaisuus arvostetaan ulkopuolisella arvioitsijalla kvartaaleittain

Tavoitteena hiilineutraalius

ESG raportti 2020

eQ Kiinteistörahastojen tavoitteena on hiilineutraalius käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä. eQ Varainhoito julkaisee nyt toista kertaa eQ Kiinteistörahastot ESG-raportin vuodelta 2020. Tuotamme raportin kerran vuodessa. Lue lisää hiilineutraaliustavoitteestamme, sen toteutumisen vuotuisesta seurannasta ja raportoinnista sekä laajemmin muista tärkeistä vastuullisuustoimenpiteistämme.

eQ Kiinteistörahastot auki merkinnöille 30.6.2021

eQ Yhteiskunta- ja eQ Liikekiinteistöt ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. Rahastojen seuraava merkintäpäivä on 30.6.2021. Rahastojen merkintä- ja lunastuspäivät voit tarkastaa rahastojen sivuilta:
eQ Liikekiinteistöt

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika eQ kiinteistörahastoihin on vähintään viisi vuotta. Rahastojen perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lunastuspalkkiota. Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n Kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä. Pyydämme ystävällisesti tutustumaan niihin huolellisesti.

Rahastomerkintä on helpointa tehdä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä rahastosijoituksen kirjautumalla sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi. Mikäli olet tekemässä ensimmäistä eQ rahastosijoitustasi, rekisteröidy ensin asiakkaaksi osoitteessa www.eq.fi/fi/registration. Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen rahastomerkinnän tekeminen onnistuu omia pankkitunnuksia käyttäen.

REKISTERÖIDY TÄSTÄ


Yhteisö/yritys
 voi valtuuttaa henkilön hallinnoimaan yhteisön/yrityksen salkkua verkkopalvelussamme täyttämällä valtuutuslomakkeen. Valtuutuslomakkeen saat täältä. Lomakkeessa on ohjeet verkkopalvelun käyttöönottoa varten.


Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse: asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-16 (09) 6817 8700 (pvm/mpm).