16.06.2021

Advium toimi Berner Oy:n taloudellisena neuvonantajana järjestelyssä, jossa Berner Oy hankki enemmistöosuuden modifioituja tärkkelyspohjaisia side- ja liima-aineita sekä erikoiskemikaaleja valmistavasta Chemigate Oy:stä. Kaupan toteuttaminen edellyttää vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Lisätietoja: Konsernitiedote berner.fi -sivustolla