01.11.2021
Lehdistötiedote

eQ Varainhoito (“eQ”) on perustanut eQ VC -nimisen venture capital -rahaston ja kerännyt ensimmäisessä sulkemisessa 36 miljoonaa dollaria. Rahaston tavoitekoko on 50-100 miljoonaa dollaria ja sen seuraava sulkeminen tehdään alkuvuonna 2022.

eQ VC tulee tekemään sijoituksia alku- ja kasvuvaiheen venture capital -rahastoihin, joiden strategiana on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia noin 200 teknologiayhtiöön lähinnä Yhdysvalloissa. Rahastossa tulee olemaan noin kymmenen uutta, perustettavaa rahastoa. Sen lisäksi on tarkoitus tehdä rinnakkaissijoituksia ja jälkimarkkinasijoituksia. Rahaston neuvonantajana on TrueBridge Capital Partners, jonka vastuualueena on sijoituskohteiden valinta ja allokaation varmistaminen.

TrueBridge on yksi tuottohistorialtaan maailman menestyksekkäimpiä VC-rahastosijoittajia, jonka hallinnoitavat varat ovat 4,5 miljardia dollaria. Yhtiö keskittyy pelkästään VC-sijoittamiseen. TrueBridge kuuluu RCP-konserniin, jonka kanssa eQ:lla on ollut vahva strateginen kumppanuus Pohjois-Amerikan private equity -sijoittamisessa vuodesta 2015 lähtien.

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, kommentoi:
”Venture capital -markkinan tuottohajonta on erittäin iso ja parhaat start up -yrittäjät hakeutuvat toistuvasti niiden managereiden luo, jolla on aikaisempaa näyttöä menestyksekkäimpien yritysten kasvun kiihdyttämisestä ja liiketoiminnan nopeasta skaalautumisesta. Siksi managerivalinnalla on tässä omaisuusluokassa suuri merkitys sijoittajan tuoton kannalta. TrueBridgellä on 25 vuoden sijoituskokemus ja pitkäaikaiset suhteet venture-managereihin. Tämä mahdollistaa asiakkaillemme pääsyn parhaisiin rahastoihin ja huomisen menestystarinoihin. Olemme aiemmin nähneet, että VC-yritykset pystyvät muuttamaan olemassa olevia markkinoita ja toimintatapoja samaan tapaan kuin puolijohteet ja tietokoneet reilut 50 vuotta sitten tai sosiaalinen media ja alustateknologia lähihistoriassa.”

”Monistamme eQ VC -rahastossa erittäin toimivaksi todettua mallia, jota olemme käyttäneet PE-sijoituksissa kumppanimme RCP:n kanssa jo pitkään: managerivalinta ja allokaation varmistaminen ovat paikallisen huippuosaajan käsissä ja eQ itse vastaa rahaston hallinnosta ja asiakaspalvelusta. eQ:n tavoitteena on rakentaa TrueBridgen kanssa pitkäaikainen kumppanuus ja perustaa uusi VC-rahasto joka toinen vuosi.”

”Teknologiasektori on kasvanut voimakkaasti ja kasvaa edelleen, kun yhä useammat muut sektorit hyödyntävät teknologiaa mitä erilaisimmissa käyttötarkoituksissa. Sijoittajien kiinnostus private equity - sijoituksia kohtaan kasvaa edelleen vahvasti ja eQ VC mahdollistaa nyt asiakkaillemme sijoittamisen myös maailman kiinnostavimpaan venture-markkinaan.”

eQ VC -rahasto on tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille sijoittajille.


Helsinki 1.11.2021

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy
+358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi