21.12.2021

Sääntömuutoksia eQ:n sijoitusrahastoissa

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 30.9.2021 kahdentoista sijoitusrahaston ja seitsemän erikoissijoitusrahaston sääntömuutoksista. Finanssivalvonta on vahvistanut sijoitusrahastojen uudet säännöt 16.12.2021 ja eQ on ilmoittanut erikoissijoitusrahastojen sääntömuutoksista Finanssivalvonnalle 1.10.2021.

Kaikki sääntömuutokset tulevat voimaan 21.1.2022

Seuraavien rahastojen sääntömuutokset koskevat rahastojen luokittelemista EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi. Tämä tarkoittaa, että rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

 • Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Osinko
 • Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö
 • Sijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Osinko
 • Sijoitusrahasto eQ Pohjoismaat Pienyhtiö
 • Sijoitusrahasto eQ Suomi
 • Sijoitusrahasto eQ Euro Valtionobligaatio
 • Sijoitusrahasto eQ Euro Investment Grade
 • Sijoitusrahasto eQ High Yield
 • Sijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina
 • Sijoitusrahasto eQ Lyhyt Korko
 • Sijoitusrahasto eQ Vaihtuva Korko
 • Erikoissijoitusrahasto eQ Eurooppa Aktiivi
 • Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake
 • Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö
 • Erikoissijoitusrahasto eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta

Sijoitusrahasto eQ Maailma ja Erikoissijoitusrahasto eQ Mandaatti sääntömuutokset koskevat rahastojen luokittelemista EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi. Tämä tarkoittaa, että rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että aktiivisesti hoidettujen kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa. Muiden kuin aktiivisesti hoidettujen kohderahastojen valinnassa kiinnitetään myös huomiota hyvän hallintotavan edistämiseen.

Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt ja Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt sääntömuutokset koskevat rahastojen luokittelemista EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi. Tämä tarkoittaa, että rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteena on kestävien sijoitusten tekeminen. Rahaston sijoitukset eivät aiheuta merkittävää haittaa muille kestävyystavoitteille. eQ:n kiinteistösijoituksille on asetettu hiilineutraaliustavoite käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiselle on määritelty eQ:n kiinteistösijoituksia koskevassa vähähiilisyyden tiekartassa. Tavoitteen toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan vuosittain sijoittajille. Asetettu hiilineutraaliustavoite ohjaa sekä kiinteistöjä koskevaa hankintaprosessia, että omistusaikana kiinteistöissä tehtäviä vastuullisuutta ja kestävyyttä edistäviä toimenpiteitä. Rahastoilla ei kuitenkaan ole tavoitteena vähentää hiilipäästöjä SFDR-asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Sääntömuutosten hyväksyminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Lisätietoja rahastojen sijoitusprosesseista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla rahastojen sijoitustoiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan, on saatavissa osoitteesta www.eQ.fi (rahastoesitteet).

Lisäksi nykyiset ja uudet säännöt sekä rahastojen avaintietoesitteet ovat saatavissa osoitteesta www.eQ.fi rahastojen rahastokohtaisilta sivuilta sekä eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse eQ Asiakaspalvelusta 09-6817 8700 (arkisin klo 9-16).


eQ Rahastoyhtiö Oy