31.01.2022
Lehdistötiedote

Uuden eQ PE XIV North -rahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin 27.1.2022 196 miljoonan euron kokoisena. eQ PE XIV North -rahasto tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin Pohjois-Euroopassa. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi ostetaan kiinnostavia rahastoja jälkimarkkinoilta, mikä nopeuttaa rahan sitoutumista. Rahasto voi tehdä myös rinnakkaissijoituksia. Sijoitukset hajautetaan eri toimialoille, maantieteellisesti ja ne hajautuvat hyvin myös ajallisesti.

Samassa yhteydessä eQ perusti neljännen jälkimarkkinarahastonsa eQ PE SF IV:n, jonka ensimmäinen sulkeminen oli 85 miljoonan euron kokoinen. eQ PE XIV North -rahaston jälkimarkkinasijoitusten osuus toteutetaan eQ PE SF IV -rahaston kautta. eQ PE SF IV -rahaston sijoitusfokus on maantieteellisesti ja yrityskoon osalta sama kuin eQ PE XIV North -rahaston.

Näiden lisäksi eQ VC -rahaston koko kasvoi toisessa sulkemisessa 56 miljoonaan dollariin. eQ VC tekee sijoituksia alku- ja kasvuvaiheen venture capital -rahastoihin, joiden strategiana on tehdä sijoituksia noin 200 teknologiayhtiöön lähinnä Yhdysvalloissa. Rahaston neuvonantajana on TrueBridge Capital Partners.

Kaikkien rahastojen varainkeruuta jatketaan. Rahastot ovat myynnissä vain ammattimaisille sijoittajille.

eQ Varainhoidon pääomasijoitustoiminnan johtaja Staffan Jåfs toteaa:
”Edellisen Eurooppa rahastomme eQ PE XII:n ensimmäinen sulkeminen oli kooltaan 126 miljoonaa euroa, eli kasvu on erittäin vahvaa. Pääosa sitoumuksista on asiakkailta, joille rakennamme systemaattisesti PE-ohjelmaa, mutta myös uusia sijoittajia on mukana. Keskitymme rahastoissamme pk-yrityksiin, joiden ostohinnat ovat isoja yhtiöitä matalampia, yhtiöillä on vähemmän velkaa ja exit-puolella kaikki kanavat käytössä. Jälkimarkkinarahasto eQ PE SF IV tarjoaa samassa yrityskentässä lisää ajallista hajautusta ja mahdollistaa asiakkaillemme myös nopeamman PE-allokaation noston.”

”eQ VC -rahaston sijoituskohteena olevat yhtiöt toimivat uusien teknologioiden ja tehokkaan skaalautumisen markkinoilla. eQ:n tavoin yhteistyökumppanimme TrueBridge on erittäin kokenut sijoittaja, jolla on erinomaiset suhteet kysytyimpiin VC-managereihin USA:ssa. Tavoitteenamme on strategisen kumppanimme TrueBridgen kanssa rakentaa PE-rahastojen rinnalle VC-rahastojen perhe, joka kasvaa uudella rahastolla joka toinen vuosi.”


Helsinki 31.1.2022

eQ Varainhoito Oy


Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi