01.03.2022

Lehdistötiedote


eQ on perustanut toisen asuntorahastonsa - Erikoissijoitusrahasto eQ Asunnot II. Rahastoon on kerätty 18.2. ensimmäisessä sulkemisessa 27 miljoonaa euroa merkintäsitoumuksia, mikä tarkoittaa lähes 100 miljoonan euron sijoituskapasiteettia. Sijoitustoiminta on käynnistetty ja varainkeruuta jatketaan kevään aikana. Rahaston tavoitekoko on ensimmäisen eQ Asunnot -rahaston tavoin 100 miljoonaa euroa, mikä mahdollistaa yli 300 miljoonan euron sijoitukset asuntoihin.

eQ Asunnot II sijoittaa asuntoihin Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Kohteena ovat kokonaiset kerrostalot ja tavoitteena on rakentaa noin 1 500 vuokra-asunnon rahasto. Rahasto on tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille sijoittajille ja se on rakenteeltaan suljettu rahasto.

eQ Varainhoidon kiinteistösijoitustoiminnan johtaja Tero Estovirta toteaa:

”eQ:n ensimmäinen, vuonna 2020 käynnistetty eQ Asunnot -rahasto on täyteen sijoitettu, ja kohteista viisi on jo valmistunut. Nyt perustetun eQ Asunnot II -rahaston hankevirta näyttää hyvältä ja sijoitustoiminta käynnistyy nopeasti ensimmäisen sulkemisen jälkeen. Rahaston seuraava sulkeminen tehdään 29.4.

Asuntorahastoissa teemme muita rahastojamme enemmän kehittämistä ja rakennuttamista, mikä yhdessä suuremman velkavivun kanssa toimii parhaiten ns. suljetussa rakenteessa. eQ on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista ja teimme vuonna 2021 noin 850 miljoonalla eurolla kiinteistötransaktioita. Olemme kasvattaneet kiinteistötiimiä liiketoiminnan kasvaessa ja tällä hetkellä tiimi koostuu 15 ammattilaisesta.”


Helsinki 1.3.2022

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, johtaja, kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 50 593 6194, tero.estovirta(at)eQ.fi

Erikoissijoitusrahasto eQ Asunnot II toimii syöttörahastona varsinaista asuntosijoitustoimintaa harjoittavaan erilliseen kohderahastoon Oivat Kaupunkikodit II Ky. Kumpikaan rahasto ei ole kiinteistörahastolain tarkoittama kiinteistörahasto eivätkä ne noudata kyseisen lain mukaisia sijoitustoiminnan rajoitteita.