02.03.2022

eQ Rahastoyhtiö Oy on päättänyt jakaa vuodelta 2021 sijoitusrahastojen tuotto-osuuksien omistajille tuottoa rahasto-osuuden arvosta seuraavasti:

  • Kaikki osakerahastot 4,0 %, paitsi eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 6,0 %.
  • eQ Euro Investment Grade ja eQ Euro Investment Grade Indeksi 1,0 %.
  • eQ High Yield, eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina ja eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 3,0 %.
  • eQ Mandaatti 3,0 %.
  • eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt 5,0 %

Tuotonjako lasketaan 31.12.2021 rahasto-osuuden arvosta.

Rahastojen sääntöjen mukaisesti tuotonjako maksetaan irtoamispäivänä osuudenomistajarekisteriin merkityille tuotto-osuuden osuudenomistajille viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua irtoamispäivästä.

Korko- ja osakerahastojen tuotonjaon irtoamispäivä on 18.3.2022 ja maksupäivä on 31.3.2022 mennessä. eQ Kiinteistörahastojen tuoton irtoamispäivä on 31.3.2022 ja maksupäivä on viimeistään 30.4.2022 mennessä.

Jollei osuudenomistaja erikseen toisin ilmoita tai ole aiemmin ilmoittanut Rahastoyhtiölle, merkitään jaettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuoton määräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiö ei peri merkintäpalkkiota uudelleensijoitetusta tuotonjaosta. Osuudenomistajan kirjallisesti niin ilmoittaessa maksetaan tuotonjako osuudenomistajan Rahastoyhtiölle ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoitus on toimitettava kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään 16.3.2022 sähköpostilla eQam@eQ.fi tai postitse eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki. Mikäli eQ Rahastoyhtiöllä ei ole tilitietoja, merkitään jaettavalla tuotolla uusia vastaavia osuuksia.


eQ Rahastoyhtiö Oy