05.04.2022

Mitä kuuluu kehittyville osakemarkkinoille

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut suurta levottomuutta osakemarkkinoilla. Eniten sota on vaikuttanut Euroopassa - Aasian ja Latinalaisen Amerikan markkinat ovat menestyneet paremmin, vaikka kurssiheiluntaa on nähty sielläkin. Selvästi paras tuotto tänä vuonna kehittyvillä osakemarkkinoilla on ollut Brasiliassa, jossa kurssit ovat nousseet noin 15 prosenttia ja valuutan vahvistuessa euroissa tuotto on yli 40 prosenttia.

Tärkeimmät maat kehittyvien markkinoiden osakerahastoillemme ovat Kiina, Taiwan, Vietnam ja Thaimaa. Kiinan kokonaisviennistä Venäjälle on mennyt noin 2 prosenttia ja rahastoillemme tärkeiden Kaakkois-Aasian maiden kauppa Venäjälle on hyvin vähäistä. Esimerkiksi Vietnamin viennistä vain noin prosentti menee Venäjälle. Venäjä on varsin pieni markkina globaalisti (alle 2 % maailman BKT:sta), ja riskit kohdemarkkinoillemme tulevat lähinnä energian hinnan mahdollisen nousun kautta. Toistaiseksi öljyn hinta on kuitenkin pysynyt siedettävänä. Hinta oli vuosina 2011-2014 pitkään yli 100 dollaria ja sen kanssa pystyttiin hyvin elämään.

Venäjän osakemarkkina on tällä hetkellä käytännössä suljettu ulkomaisilta sijoittajilta, ja esimerkiksi laajasti seuratussa MSCI:n kehittyvien markkinoiden osakeindeksissä Venäjän paino laskettiin nollaan 9. maaliskuuta. Vielä vuoden alussa Venäjän paino kehittyvien markkinoiden indeksissä oli reilut 3,5 prosenttia. eQ:n kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa ei ole ollut lainkaan sijoituksia Venäjällä vuoden 2014 jälkeen ja eQ Venäjä -rahaston lopetimme vuonna 2019. Emme ole myöskään sijoittaneet valkovenäläisiin tai ukrainalaisiin yhtiöihin. Tämän lisäksi olemme pitkään olleet varovaisia yhtiöiden suhteen, joilla on merkittävää liiketoimintaa alueella. Rahastojemme sijoituskohteiden liikevaihdosta vain hyvin pieni osa on tullut Venäjältä.

Oheisessa taulukossa on suurimpien kehittyvien markkinoiden sekä eQ:n rahastojen tärkeiden kohdemarkkinoiden talouskasvuennusteet tälle ja ensi vuodelle sekä maan tuorein julkaistu inflaatioluku. Olemme merkinneet vihreällä maailman keskiarvoa korkeammat talouskasvuennusteet ja maailman keskiarvoa alemmat inflaatioluvut.

Talouskasvuennusteet

Lähde: Bloomberg (5.4.2022)

Aasian maissa talouskasvun odotetaan olevan tänä vuonna koronarajoituksista huolimatta varsin ripeää ja kasvun ennustetaan jatkuvan ensi vuonna. Sen sijaan Euroopan, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan kehittyvillä markkinoilla kasvu on erityisesti tänä vuonna vaisumpaa. Inflaatio on Aasiassa keskimääräistä matalampaa, mutta huomattavan korkealla tasolla Turkissa ja Nigeriassa. Emme ole sijoittaneet näihin maihin.

Kiinassa talouskasvuennuste tälle vuodelle on 5 prosenttia, Taiwanissa 3,5 prosenttia, Vietnamissa 6,8 prosenttia ja Thaimaassa 3,7 prosenttia. Koronarajoituksia on yhä käytössä useissa Aasian maissa, ja niiden asteittainen purkaminen tukee talouskasvua alueella. Erityisesti turismista riippuvaiset maat, kuten Thaimaa, tulevat hyötymään koronarajoitusten aikanaan loppuessa.

eQ Kehittyvät Markkinat Osinko -rahaston merkittävimmät sijoituskohteet ovat Kiina sekä Hong Kong, eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö -rahaston Taiwan ja eQ Frontier Osake –rahaston Vietnam. Suhtaudumme positiivisesti kehittyvien markkinoiden näkymiin, erityisesti Aasiassa. Rahastojemme arvostustaso on maltillinen, kasvunäkymät hyvät ja osinkotuotot korkealla tasolla.

Ilkka Nokso Koivisto

Ilkka Nokso-Koivisto
Salkunhoitaja