07.04.2022

eQ:n kiinteistörahastojen vastuullisuus parani edelleen vuonna 2021

eQ on julkaissut kiinteistörahastojensa vastuullisuusraportin vuodelta 2021. Vuosiraportti julkaistaan jo kolmatta kertaa.

Vuonna 2021 EU:n kestävän rahoituksen sääntelyä vietiin osaksi kiinteistörahastojen käytännön työtä. Tämä koskee sekä ostoja, kiinteistöjen hoitoa, kiinteistökehittämistä että rakentamista. Vuokralaisten tarpeita pyritään huomioimaan ja vuosittain tehdään vuokralaistyytyväisyyskysely. Kaikki eQ:n kiinteistörahastot luokitettiin Artikla 9:n mukaisiksi kestäviksi rahastoiksi.

eQ Liikekiinteistöt- ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt – erikoissijoitusrahastot osallistuivat kansainväliseen, kiinteistöjen vastuullisuutta mittaavaan GRESB-arviointiin jo kolmatta kertaa. Molempien rahastojen tulokset paranivat selvästi ja ovat verrokkiryhmän keskiarvoa paremmalla tasolla. Lisäksi haimme kiinteistökohteille lisää BREEAM In Use –ympäristösertifiointeja. Vuoden 2021 lopussa 71 % Liikekiinteistöt –rahaston ja 62 % Yhteiskuntakiinteistöt –rahaston kiinteistöjen arvosta oli Breeam In Use –sertifioituja.

Sekä eQ Liikekiinteistöt että eQ Yhteiskuntakiinteistöt sopivat vuoden 2021 aikana merkittävät, yhteensä 1,5 miljardin euron rahoituspaketit, jotka luokiteltu EU:n kriteereiden mukaan vihreäksi rahoitukseksi. Vihreä rahoitus tarkoittaa sitä, että vähintään lainamäärää vastaavan määrän kiinteistöjä tulee täyttää tietty BREEAM In Use -sertifioinnin taso.

Vuonna 2021 eQ määritteli kiinteistösijoituksille olennaiset fyysiset riskit (esim. myrskyt, keskilämpötilan nousu ja sademäärien muutokset) ja transitioriskit (esim. päästöraportoinnin velvoitteiden kiristyminen) ja niiden taloudelliset vaikutukset eri ilmastoskenaarioissa.

HiilineutraalieQ on tehnyt kiinteistösijoitustensa osalta paljon toimia pienentääkseen kiinteistörahastojen ilmastovaikutuksia ja hillitäkseen ilmastonmuutosta. Näitä toimenpiteitä ovat mm. vihreän sähkön ja vihreän kaukolämmön ostaminen, aurinkovoimalat ja geoenergia. Tavoitteenamme on, että rahastot ovat käytön ajan osalta hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

KiinteistökohdeVastuullisuus ja kestävät energiaratkaisut ovat rakentamisen keskiössä myös ammattimaisille sijoittajille suunnatuissa eQ asunto-rahastoissa.  Kohteet ovat uudiskohteita. Kaikissa kohteissa on aurinkovoimala sekä lämmitysmuotona joko geoenergia tai vihreä kaukolämpö.

Lue lisää vastuullisuuden toteutumisesta eQ:n kiinteistörahastojen vastuullisuusraportista.

eQ Varainhoito Oy on julkaissut eQ:n kiinteistörahastoja koskevaa vastuullisuusraporttia vuodesta 2019 alkaen. eQ tuottaa vastuullisuusraportin kerran vuodessa.

Sanna Pietiläinen

Sanna Pietiläinen
Johtaja, Vastuullinen sijoittaminen