30.06.2022

Hyvin hajautetulla salkulla läpi tuulet ja tuiskut

Laskin

Keskuspankit jahtaavat inflaatiota päättäväisin toimin. Ohjauskorkoja on nostettu jopa 75 korkopisteen askelin ja lisää on tulossa. Keskuspankeista Fed pienentää myös tasettaan. Keskuspankkien on ollut pakko koventaa otteitaan, kun kysyntä on yksinkertaisesti ollut liian kovaa ja rahan hinta liian matala tilanteessa, jossa tarjontaan on kohdistunut useita shokkeja ja tarjonta ei ole palautunut ennustetussa tahdissa. Kysyntä ja tarjonta onkin saatava parempaan tasapainoon inflaatiopaineiden hillitsemiseksi. Keskuspankkipäätösten myötä rahoitusolosuhteet kiristyvät, mikä näkyy reaalitaloudessa ennemmin tai myöhemmin. Asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen on jo saatu katkaistua ja kesäkuussa luottamusindikaattoreissa tunnelmat heikkenivät, mikä viittaa aktiviteetin hidastumiseen. Seuraavaksi jännitetään, alkavatko USA:n kuumana käyvät työmarkkinat tasaantua, jotta palkankorotuspaineet rauhoittuisivat. Fed joutuu lähes pysäyttämään BKT:n neljännesvuosikasvun tänä vuonna ja hyväksymään jopa lyhytaikaisen taantuman riskin. Jos kysynnän käänne alaspäin on odotettua voimakkaampi, koronnostoja pienennetään ja/tai hidastetaan. Päätökset ovat siis datariippuvaisia eli USA:n ohjauskorkoa ei nosteta tavoitteena olleeseen 3,5-4 prosenttiin hinnalla millä hyvänsä.

Euroopan Keskuspankki EKP haluaa myös Euroopassa siirtää negatiivisen koron historiaan ja normalisoida korkotasoaan. Ensin on kuitenkin varmistettava, että rahapolitiikan muutokset välittyvät kaikkiin euromaihin samalla tavoin eli reunamaiden ns. riskipreemioille on asetettava kattotasot, joita puolustetaan kaikin voimin. Italian korkotaso ei saa olla kohtuuttomasti korkeampi kuin Saksan, jotta uusi eurokriisi ei nosta päätään. Ensimmäistä kertaa tukioperaatiota suunnitellaan tilanteessa, jossa keskuspankkitasetta ei haluta kasvattaa. Reunamaiden lainaostojen vastapainona pitäisi siis olla neutraloivia lainamyyntejä. Yksityiskohdat ovat tärkeitä ja niiden osalta toimivia ratkaisuja saatetaan joutua hakemaan yritysten ja erehdysten kautta. EKP ei voi kuitenkaan epäonnistua tilanteessa, jossa Ukrainan sota jatkuu, energiasektori on sekaisin ja Ranskassa sekä Italiassa poliittinen epävarmuus kasvaa.

Korkomarkkinoilla vuoden 2022 toiseen puoliskoon lähdetään alkuvuotta korkeammilla tuottotasoilla, mikä vahvistaa korkosijoitusten tuottopotentiaalia. Keskuspankkitaseiden alasajo on kuitenkin vasta käynnistymässä eli likviditeettiriskit tulevat loppuvuonna kasvamaan. Korkosijoittajan on myös oltava erityisen tarkkana arvopaperivalinnassa ja tutkittava huolellisesti liikkeellelaskijan velkarakenne sekä velan ehdot. Riskillisissä koroissa (HY, EMD) on valtion- ja IG-lainoja enemmän tuottopotentiaalia, mutta liikkeellelaskijoihin liittyviä riskejä saattaa realisoitua, kun rahoituksen saatavuus heikkenee. Koronnostoista huolimatta riskittömän koron taso pysyy edelleen historiallisesti matalana eli korkosijoitusten tarjoama inflaatiosuoja on heikko.

Osakemarkkinoilla tuloskasvun ennakoidaan hidastuvan perinteisempään kasvuvauhtiin, jos ja kun länsimaiden nimelliskasvu tasaantuu 5 prosentin tuntumaan ja Kiinassa noin 7 prosenttiin. Yritysten kustannuspaineet eivät helpota, kun inflaatio on kohollaan ja palkatkin nousevat. Lisäksi yritysten on sopeuduttava rahoituksen hinnan nousuun. Sijoittajan tulee tuntea yritysten rahoitusrakenteet tarkkaan. Aktiivinen yritysvalinta tuleekin olemaan tärkeä riskinhallinnan väline loppuvuonna. Laadukkaat ja vakavaraiset yritykset selviävät muutoksista velkaisia yhtiöitä paremmin. Osa yrityksistä pääsee myös kiinni talouden uusiin trendeihin ja tekee huipputuloksia. Sijoituskohteiden valintaan vaikuttavat lisäksi kulutustottumusten muutos tavaroista palveluihin.  Osaketuottojen odotetaan olevan loppuvuonna volatiileja niin kuin joukkovelkakirjalainatuottojenkin. Inflaatiosuojan osalta osakkeet ovat likvidissä salkussa korkosijoituksia parempi valinta.

Vaihtoehtoisilla sijoituksilla koko salkun kassavirtaa voidaan edelleen hajauttaa ja salkun tuottojen heiluntaa rauhoittaa. Kiinteistösijoitukset tuovat salkkuun vuokratulovirtaa osinko- ja kuponkivirran rinnalle. Ammattimainen kiinteistösijoitusryhmä voi lisäksi kehittää kiinteistökohteita ja luoda lisäarvoa sijoittajille tätä kautta. Kiinteistösijoitusten ohella ammattimaiset sijoittajat allokoivat osan varoistaan listaamattomiin osakkeisiin ja korkosijoituksiin ja sitoutuvat rakentamaan näitä salkkuja vuosien sijoitusohjelmilla. Riskien hajautusta ja hallintaa ei voi liikaa korostaa, kun epävarmuutta on poikkeuksellisen paljon. Hyvin hoidettu ja hajautettu salkku onkin paras tapa kohdata edessä olevat tuulet ja tuiskut. 

Kirsi Martin

Kirsi Martin, strategi