21.09.2022

Kiinteistösijoittaminen on pitkäaikaista ja pitkäjänteistä sijoittamista

Vuoden 2022 ensimmäine puolisko oli eQ:n kiinteistörahastoille erinomainen ja tuotot olivat hyviä. eQ Liikekiinteistöt -rahaston vuoden H1 2022 tuotto oli 4,99 %* ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston 4,94 %*. Tuotto muodostui vuokrakassavirrasta ja arvonmuutoksista, joihin vaikutti myös eQ:n kiinteistötiimin tekemä kehitystyö ja vuokraus kiinteistökohteissa. Rahastojen kasvu jatkui ja niiden kiinteistövarallisuus kasvoi noin 3,4 miljardiin euroon. Rahastojen tuotto-odotus lähivuosille on 6-9 % p.a.* (kulujen jälkeen). Molempien rahastojen kiinteistöt sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla ja isoimmissa kasvukeskuksissa.

Kiinteistösijoittaminen on pitkäaikaista ja pitkäjänteistä sijoittamista. Myös aiemmissa kriiseissä kiinteistösijoitukset salkussa ovat tasapainottaneet koko salkun heiluntaa.

eQ Kiinteistörahastojen kohteet valitaan siten, että ne palvelevat yritysten muuttuvia tarpeita. eQ:n kiinteistötiimi kehittää kiinteistöjä asiantuntevasti vuokralaisten tarpeita kuunnellen. eQ:n kiinteistötiimi jatkaa kiinteistöjen normaalia ylläpitoa, vuokrausta ja kehittämistä sekä vie käynnissä olevia kehityshankkeita eteenpäin suunnitellusti.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
eQ Liikekiinteistöt
Tuotto perustamisesta: + 9,0 %* p.a.
(perustettu 1.7.2012)
Kiinteistövarallisuus: 2 102 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 9,7 vuotta
Vuokrausaste: 98 %
Kohteet: 157 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
Tuotto perustamisesta: + 8,6 %* p.a
(perustettu 31.12.2014)
Kiinteistövarallisuus: 1 254 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,1 vuotta
Vuokrausaste: 93 %
Kohteet: 48 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
*Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Kiinteistörahastojen koko tuottohistoria on esitetty alla.
eQ Yhteiskuntakiinteistöt:2013 12,1%, 2014 6,4%, 2015 8,2%, 2016 9,8 %, 2017 10,1%, 2018 9,2%, 2019 9,1%, 2020 9,0%, 2021 8,2%, 1-6/2022 4,9%
eQ Liikekiinteistöt:2015 9,8%, 2016 10,5%, 2017 10,7%, 2018 7,2%, 2019 7,7%, 2020 4,6%, 2021 8,9%, 1-6/2022 5,0%
**Rahaston kiinteistöomaisuus arvostetaan ulkopuolisella arvioitsijalla kvartaaleittain


eQ Yhteiskuntakiinteistöt

eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahasto aloitti toimintansa vuonna 2012 ja sillä on jo 10 vuoden tuottohistoria. Rahasto on kasvanut jo Suomen suurimmaksi erikoissijoitusrahastoksi. Alkuvaiheessa rahasto omisti pääosin hoiva- ja päiväkoteja, mutta kiinteistösalkun sisältöä on muokattu merkittävästi viime vuosina. Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, jossa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Rahaston kohteiden painopisteet ovat vahvasti pääkaupunkiseudulla. Rahaston tuotto sen perustamisesta lähtien on ollut +9,0 % p.a*.

Tuoreet hankinnat

Rahasto hankki kohteita vuoden 2022 toisen neljänneksen aikana noin 188 miljoonalla eurolla. Hankintoja tehtiin Oulussa, Espoossa, Lappeenrannassa ja Lahdessa. Oulusta hankittiin kuuden kohteen SOTE-portfolio Oulun kaupungilta, minkä suurimpina kohteina ovat Oulun sairaala-alueella sijaitsevat keskussairaala ja hyvinvointikeskus.

Kehitys ja rahoitushankkeet

Espoon Otaniemeen valmistuu uusi oikeustalo kesällä 2022, jossa vuokralaisena toimii Senaatti-kiinteistöt. Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Orton-sairaalan kylkeen on rakenteilla uudisrakennus hoivakoti Wilhelmiina Palvelut Oy:n käyttöön. Rakennustyöt valmistuvat 2023. Lisäksi rahastossa on käynnissä useita rakennushankkeita erityisesti ikäihmisten palveluasumis- ja erityishoivasegmentissä.

eQ Liikekiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt –rahasto aloitti toimintansa vuonna 2014 ja on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin erikoisijoitusrahasto. eQ Liikekiinteistöt –rahaston käyttötarkoitusjakauma on hyvin hajautettu useammalle toimialasektorille. eQ Liikekiinteistöjen isoimmat toimialasektorit ovat toimistot 31%, liiketilat 22% ja päivittäistavarakauppa 21%. Kohteiden painopisteet ovat vahvasti pääkaupunkiseudulla sekä isoissa kasvukeskuskissa. Rahaston tuotto sen perustamisesta lähtien on ollut +8,6 % p.a.*

Tuoreet hankinnat

Rahasto osti kohteita vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana noin 20 miljoonalla eurolla Helsingin Kalasatamasta. Kohde käsittää kaksi täyteen vuokrattua toimistorakennusta lisärakennusoikeudella.

Kehitys ja rahoitushankkeet

Vantaalla Kivistössä on rakenteilla paikalliskeskus, jonka pääkäyttäjiä ovat mm. S-market, Lidl ja Vantaan kaupunki. Hanke valmistuu vuonna 2023.

eQ:n kiinteistörahastot auki merkinnöille 30.9.2022

eQ Yhteiskunta- ja eQ Liikekiinteistöt ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. Rahastojen seuraava merkintäpäivä on 30.9.2022. Rahastojen merkintä- ja lunastuspäivät voit tarkastaa rahastojen sivuilta:
eQ Yhteiskuntakiinteistöt
eQ Liikekiinteistöt

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika eQ:n kiinteistörahastoihin on vähintään viisi vuotta. Rahastojen perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lunastuspalkkiota.

Riskit
Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä. Kiinteistörahastojen arvot voivat laskea ja rahaston ottama velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista. Rahastoihin liittyy myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Rahasto voi joutua keskeyttämään rahaston lunastukset. Riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä. Pyydämme ystävällisesti tutustumaan niihin huolellisesti. 

Rahastomerkintä on helpointa tehdä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä rahastosijoituksen kirjautumalla sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi. Mikäli olet tekemässä ensimmäistä eQ rahastosijoitustasi, rekisteröidy ensin asiakkaaksi osoitteessa www.eq.fi/fi/registration. Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen rahastomerkinnän tekeminen onnistuu omia pankkitunnuksia käyttäen.

Rekisteröidy tästä

Yhteisö/yritys voi valtuuttaa henkilön hallinnoimaan yhteisön/yrityksen salkkua verkkopalvelussamme täyttämällä valtuutuslomakkeen. Valtuutuslomakkeen saat täältä. Lomakkeessa on ohjeet verkkopalvelun käyttöönottoa varten.

Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse: asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-16
(09) 6817 8700 (pvm/mpm).