02.11.2022

Jälleen hyvät tulokset GRESB-arvioinnissa 

eQ:n kiinteistörahastot osallistuivat neljättä vuotta peräkkäin kiinteistöalan maailmanlaajuiseen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -vastuullisuusarviointiin.

Vuoden 2022 arvioinnissa – jonka data on vuodelta 2021 - sekä eQ Yhteiskuntakiinteistöt että eQ Liikekiinteistöt saivat kumpikin kolme tähteä viidestä ja Green Star -tunnustuksen vastuullisesta työstään.  Molempien rahastojen tulokset ovat sekä koko vastaajajoukkoa että eQ:n verrokkiryhmän keskiarvoja parempia. 

GRESB on maailmanlaajuinen vastuullisuusvertailu, jolla mitataan kiinteistösijoitusyhtiöiden ja -rahastojen vastuullisuutta eri osa-alueilla. Arviointi tehdään vuosittain ympäristöasioiden, vastuullisuuden johtamisen ja toimintatapojen osalta.   GRESBin osallistujamäärä on kasvanut vuosittain. Tänä vuonna arviointiin osallistui 1820 yhtiötä ja rahastoa 74 eri maasta.

Tero Estovirta" Kaikki kiinteistörahastomme ovat Artikla 9:n (Tiedonantoasetus (EU) 2019/2088) mukaisia kestäviä sijoituksia. Olemme vastuullinen kiinteistöomistaja ja haluamme vastuullisuustoimenpiteiden johtavan konkreettiseen, positiiviseen kehitykseen omistamiemme kiinteistöjen energiatehokkuudessa ja ympäristökysymyksissä. Olemme asettaneet kovan, mutta realistisen hiilineutraalisuustavoitteen käytönaikaisessa energiankulutuksessa vuoteen 2030 mennessä. GRESB-arvioinnista saatu tulos kertoo, että teemme ja kehittämme asioita kiinteistökohteissa vastuullisuuden osalta oikeaan suuntaan ja konkreettisia tuloksia saadaan aikaan. Saimme täydet pisteet hiilineutraalius- ja sertifiointitavoitteiden asettamisessa, vuokralaisyhteistyöstä ja vastuullisuuden johtamisesta (sis. politiikat, käytännön toimenpiteet ja vastuullisuudesta raportoiminen).  Arvioinnin mukaan meillä on yhä parannettavaa mm. kiinteistöjä koskevien kulutustietojen kattavuudessa." Kertoo eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Espoon uusi oikeustalo valmistui – kiinteistö sijoittuu parhaaseen A-energialuokkaan

eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston rakennuttama Espoon oikeustalo valmistui Otaniemeen kesäkuussa 2022 ja se otettiin käyttöön vaiheittain kesän aikana. 4-kerroksinen rakennus on laajuudeltaan noin 8600 neliömetriä ja se sisältää 200 toimistotyöpisteen lisäksi asiakaspalvelu- ja istuntosalitilat. Vuokralaisena on Senaatti-kiinteistöt, joka on vuokrannut tilat edelleen oikeushallinnon toimijoille (Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, Ulosottolaitos ja Syyttäjälaitos) 

Osana energiatehokkuutta suunnittelussa ja rakentamisessa on panostettu ympäristövastuuseen ja ekologiseen kestävyyteen.  Oikeustalo on hiilineutraali lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkön osalta. Oikeustalon energiankulutusta seurataan kattavan rakennusautomaatioon liitetyn energianmittausjärjestelmän avulla, jolloin kiinteistön energiatehokkuutta voidaan optimoida. Kiinteistöllä on BREAM New Construction 2016 mukainen ympäristösertifikaatti (Very Good -taso). Energialuokaltaan kiinteistö sijoittuu parhaaseen A-luokkaan.

Oikeustalo, Espoo
Espoon oikeustalo sijaitsee osoitteessa Maarintie 4