03.11.2022

North Holdings 3 Oy, Bain Capitalin, Security Tradingin, Fennogens Investmentsin ja Corbisin muodostama konsortio, ja Caverion Oyj ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan North Holdings 3 Oy tekee ostotarjouksen kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, pois lukien Caverionin tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevat osakkeet. Ostotarjouksen mukainen Tarjousvastike on 7,00 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jolloin Caverionin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaan noin 955 miljoonaa euroa. Caverionin hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Caverionin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Advium toimii konsortion taloudellisena neuvonantajana ostotarjoukseen liittyen

Lisätietoja: Caverion: Pörssitiedote