15.12.2022

Lehdistötiedote

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt myy Kinland AS:lle 28 kiinteistöä, jotka ovat pääosin palveluasumisen kohteita ja päiväkoteja. Kauppahinta on noin 76 miljoonaa euroa. Kauppa on tarkoitus toteuttaa kahdessa osassa, vuoden 2022 loppuun mennessä ja alkuvuonna 2023. Norjalainen Kinland AS on yksi pohjoismaissa toimivista vakiintuneista yhteiskuntakiinteistöjen omistajista.

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on perustettu vuonna 2012 ja se on kehittynyt ja kasvanut vahvasti – rahaston kiinteistöomaisuus oli syyskuun 2022 lopussa 2,2 miljardia euroa. Rahasto on Suomen suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja ja kehittäjä. Kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja valituissa kasvukeskuksissa. Kiinteistösalkku on tasapainoisesti hajautettu myös kohdetyypin mukaan.

”Toteutuva kauppa on vahva osoitus markkinan toimivuudesta ja aktiivisuudesta. Kaupasta vapautuva pääoma ja myyntivoitto käytetään uusien kohteiden kehittämiseen ja hankintoihin. Kauppa muokkaa eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston kiinteistösalkkua haluamaamme suuntaan. Kaupan myötä Rahasto vahvistaa edelleen asemaansa isompien ja sijainniltaan keskeisten yhteiskuntakiinteistöjen omistajana ja kehittäjänä sekä julkisten toimijoiden yhteistyökumppanina. Kiinteistöjen lukumäärä salkussa pienenee 161:sta 133 kappaleeseen ja samalla yksikkökoko kasvaa, tehostaen rahaston toimintaa. Ostaja Kinland AS on arvostettu toimija hoiva- ja päiväkotikiinteistöjen omistajana.” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Helsinki 15.12.2022

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, johtaja, kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 50 593 6194, tero.estovirta(at)eQ.fi