21.12.2022

Lehdistötiedote

Pohjois-Eurooppaan sijoittavan eQ PE XIV North -rahaston lopullinen sulkeminen tehtiin 288 miljoonan euron kokoisena ja on yli 40 % suurempi kuin edeltäjänsä. Jälkimarkkinarahasto eQ PE SF IV:n lopullinen sulkeminen tehtiin 151 miljoonan euron kokoisena ja eQ VC -rahaston lopullinen sulkeminen 77 miljoonan dollarin kokoisena.

eQ PE XIV North on rahastojen rahasto, jonka kohderahastot sijoittavat pohjoiseurooppalaisiin, pieniin ja keskisuuriin, listaamattomiin yhtiöihin. Rahaston sijoitukset hajautetaan laajasti eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja eri kehitysvaiheisiin. Sitoumuksia tehdään sekä uusiin, perustettaviin rahastoihin että jälkimarkkinoilta ostettaviin rahastoihin (eQ PE SF IV -rahaston kautta). eQ PE SF IV on eQ:n neljäs jälkimarkkinarahasto. Se sijoittaa samalla fokuksella kuin eQ PE XIV North, mutta ainoastaan jälkimarkkinoilta ostettaviin rahastoihin.

eQ VC on eQ:n ensimmäinen venture capital -rahasto, joka sijoittaa lähinnä yhdysvaltalaisiin alku- ja kasvuvaiheen venture cap -rahastoihin. VC-sijoittamisessa eQ:n kumppanina on TrueBridge USA:ssa. TrueBridge on yksi maailman parhaita ja kokeneimpia VC-sijoittajia, jolla on pitkä ja erinomainen tuottohistoria.

Staffan Jåfs, joka vastaa eQ:n private equity -tiimistä kommentoi:
”Vaikeasta ympäristöstä huolimatta eQ:lla oli ennätyksellinen varainkeruuvuosi. Lisäksi eQ PE -rahastojen tuotot pysyivät erinomaisina. Sijoitusfokuksemme on pk-kentässä, jossa arvonluoti ja arvostukset perustuvat yritysten operatiiviseen kehittämiseen ja tuloskasvuun. Korrelaatio listattuun markkinaan on matala. Kaikkien nyt suljettujen rahastojen sijoitustoiminta on edennyt hyvin. eQ PE XIV North -rahasto on tehnyt 2/3 sijoitussitoumuksistaan ja päässyt mukaan parhaisiin maa- ja sektorirahastoihin. Jälkimarkkinarahastomme SF IV hyödyntää poikkeuksellista markkinatilannetta, jossa kiinnostavia jälkimarkkinaportfolioita on normaalia enemmän tarjolla. eQ VC on uusi strategia ja osoitus eQ:n kyvystä tuoda sijoittajille uusia, asiakkaiden sijoitussalkkua täydentäviä tuotteita. eQ rakentaa VC-tuotealuetta pitkällä tähtäimellä ja perustaa seuraavan VC-rahaston Q3/2023.”

eQ perustaa seuraavan Pohjois-Amerikkaan sijoittavan rahastonsa eQ PE XV US:n tammikuussa 2023. Tämä tulee olemaan viides US-rahasto yhdessä pitkäaikaisen yhteistyökumppanin RCP:n kanssa ja on tarkoitettu vain ammattimaisille sijoittajille. Aiemmat neljä US-rahastoa ovat keränneet yli 700 miljoonaa dollaria asiakasvaroja.

Helsinki 21.12.2022

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, puh: +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi