01.03.2023

eQ Rahastoyhtiö Oy on päättänyt jakaa vuodelta 2022 rahastojen tuotto-osuuksien omistajille tuottoa rahasto-osuuden arvosta seuraavasti:

  • Osakerahastot 4,0 %, paitsi
  • eQ Frontier Osake, eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 6,0 %.

  • Korkorahastot 3,0 %, paitsi
  • eQ Vaihtuva Korko 2,0 %.

  • eQ Mandaatti 4,0 %.

  • eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt 5,0 %.

Tuotonjako lasketaan 31.12.2022 rahasto-osuuden arvosta.

Rahastojen sääntöjen mukaisesti tuotonjako maksetaan irtoamispäivänä osuudenomistajarekisteriin merkityille tuotto-osuuden osuudenomistajille viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua irtoamispäivästä.

Korko- ja osakerahastojen tuoton irtoamispäivä on 17.3.2023 ja maksupäivä on 31.3.2023 mennessä. eQ Kiinteistörahastojen tuoton irtoamispäivä on 31.3.2023 ja maksupäivä on 30.4.2023 mennessä.

Jollei osuudenomistaja erikseen toisin ilmoita tai ole aiemmin ilmoittanut Rahastoyhtiölle, merkitään jaettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuoton määräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiö ei peri merkintäpalkkiota uudelleensijoitetusta tuotonjaosta. Osuudenomistajan kirjallisesti niin ilmoittaessa maksetaan tuotonjako osuudenomistajan Rahastoyhtiölle ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoitus on toimitettava kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään 13.3.2023 sähköpostilla eQam@eQ.fi tai postitse eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki. Mikäli eQ Rahastoyhtiöllä ei ole tilitietoja, merkitään jaettavalla tuotolla uusia vastaavia osuuksia.

eQ Rahastoyhtiö Oy