16.05.2023

eQ:n kiinteistö- ja asuntorahastojen ESG-raportti 2022:

  • eQ Liikekiinteistöt, eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja eQ Asunnot II -rahastot on luokiteltu Artikla 9 -rahastoiksi.
  • Tavoitteena on hiilineutraalius käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä. Kaikki rahastomme ovat hyvin aikataulussa tämän tavoitteen osalta.
  • BREEAM in Use -sertifioitujen kiinteistöjen osuus rahastoissa kasvaa. Tavoitteenamme on sertifioida kaikki kiinteistökohteet, tasona vähintään ”Very Good”.
  • Alamme kerätä taksonomianmukaisuustietoja vuonna 2023 – jo nyt näyttää siltä, että molempien kiinteistörahastojen ja erityisesti asuntorahastojen taksonomianmukaisuus on korkea.
  • Vahva kehitys jatkuu GRESB-tuloksissa. Molempien kiinteistörahastojen tulokset olivat GRESB-vastaajajoukon ja eQ:n verrokkiryhmän keskiarvoa parempia.
  • eQ:n kiinteistörahastot nousivat parhaimpaan luokkaan (viisi tähteä) PRI 2021 arvioinnissa.
  • eQ:n kiinteistö- ja asuntorahastot hyväksyttiin Green Building Council Finland ry:n (FIGBC) jäseneksi.
Pääset tästä eQ:n kiinteistö- ja asuntorahastojen ESG-raporttiin 2022.

Oikeustalo

Kiinteistöesimerkki: Espoon uusi oikeustalo, joka on eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahaston rakennuttama. Oikeustalo on hiilineutraali lämmityksen, jäähdytyksen ja sähkön osalta. Kohde on parasta A-energialuokkaa.