15.11.2023

Tiedote:

eQ Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on päättänyt 20.9.2023 Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake sääntömuutoksesta. Sääntömuutos on toimitettu Finanssivalvonnalle tiedoksi 3.11.2023.

Sääntömuutos tulee voimaan 15.12.2023.

eQ Frontier Osake -rahasto muuttui vuonna 2021 rahastojen rahastosta suoriin osakkeisiin sijoittavaksi rahastoksi. Rahasto sijoittaa Frontier -osakemarkkinoille. 15.12.2023 voimaan tuleva sääntömuutos on luonteeltaan tekninen ja tukee jo aiemmin tehtyä strategiamuutosta.

Sääntömuutoksen jälkeen rahaston sijoitustoimintaa koskeva osuus säännöistä on vastaava kuin tavallisessa UCITS-osakerahastossa, mutta rahasto on jatkossakin auki merkinnöille ja lunastuksille kahden viikon välein eikä päivittäin. Rahaston merkintä- ja lunastustoimeksiannon määräajat ovat edelleen viisi (5) pankkipäivää ennen merkintäpäivää kello 18:00 Suomen aikaa ja ennen lunastuspäivää kello 12:00 Suomen aikaa.

Muutosten hyväksyminen ei edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä.

Nykyiset ja uudet säännöt sekä rahaston Avaintietoasiakirja on saatavissa osoitteesta www.eQ.fi rahaston rahastokohtaiselta sivulta sekä eQ Rahastoyhtiö Oy:stä, Aleksanterinkatu 19 A, 00100 Helsinki tai puhelimitse eQ Asiakaspalvelusta 09-6817 8700 (9-16).

eQ Rahastoyhtiö Oy

Erikoissijoitusrahasto eQ Frontier Osake Uudet rahastokohtaiset säännöt voimaan 15.12.2023