30.11.2023
Advium antoi fairness opinion –lausunnon Musti Group Oyj:n hallitukselle koskien Sonae – SGPS, S.A.:n, Jeffrey Davidin, Johan Dettelin ja David Rönnbergin muodostaman konsortion vapaaehtoista suositeltua julkista käteisostotarjousta kaikista Musti Group Oyj:n osakkeista. Musti Group Oyj:n ulkona olevien osakkeiden yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaisesti noin 868 miljoonaa euroa.

Musti Group Oyj:n hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä, jotka eivät ole konsortion jäseniä, edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Musti Group Oyj:n osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Lisätietoja: täältä