21.12.2023

Lehdistötiedote

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on myynyt 17 palveluasumiseen tarkoitettua kiinteistöä pohjoismaisen kiinteistösijoittaja Nrep:in edustamalle rahastolle.

”Kiinteistöjen transaktiomarkkina on edelleen hyvin hiljainen. Tekemämme kauppa on osoitus siitä, että yhteiskuntakiinteistösegmentti on kiinnostava myös tällaisessa markkinassa. Tämä on toinen kauppa, jonka eQ Yhteiskuntakiinteistöt on toteuttanut viimeisen kuukauden aikana. eQ Yhteiskuntakiinteistöt keskittyy omistamaan kiinteistöjä kasvavissa kaupungeissa ja kaupan jälkeen 103 kohteesta noin 70 prosenttia sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Yli 65 % neliöistä on vuokrattu julkisen puolen toimijoille. Kiinteistöjen lukumäärä salkussa pienenee ja yksikkökoko kasvaa, mikä tehostaa rahaston toimintaa. Nrep ostajana on arvostettu toimija ja hyvä lisä hoivakotikiinteistöjen omistajaksi” toteaa eQ Varainhoidon kiinteistösijoitusten johtaja Tero Estovirta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt on perustettu vuonna 2012. Rahaston kiinteistöomaisuus oli syyskuun 2023 lopussa 2,1 miljardia euroa. Rahasto on Suomen suurin yhteiskuntakiinteistöjen omistaja ja kehittäjä. Kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja valituissa kasvukeskuksissa. Kiinteistösalkku on tasapainoisesti hajautettu myös kohdetyypin mukaan.


Helsinki 21.12.2023

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, johtaja, kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 50 593 6194, tero.estovirta(at)eQ.fi