22.01.2024

Markkinointiviestintää

eQ:n kiinteistörahastojen katsaus

eQ Liikekiinteistöt –rahaston arvo laski 7,6 %* ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt–rahaston arvo laski 8,9 %* (täysillä palkkioilla) vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Syynä isolle arvojen laskulle oli se, että käyttämämme ulkopuoliset kiinteistöarvioitsijat alensivat kiinteistöjen arvoja (eli nostivat tuottovaateita).

Korkojen nousu on vaikuttanut kiinteistöjen arvoihin negatiivisesti jo syksystä 2022 lähtien. Vuoden 2023 viimeisen neljänneksen arvoihin vaikuttivat myös markkinalla tehdyt kiinteistökaupat. Emme itse odottaneet näin suurta muutosta arviokirjoihin etenkin, kun korot ovat jo kääntyneet laskuun.

Arvojen lasku ei siis johdu eQ:n kiinteistörahastojen kohteista tai vuokrauksesta, niissä ei ole muutoksia. Kiinteistöt sijaitsevat pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa ja niiden vuokrausasteet ovat korkeat. eQ Liikekiinteistöt –rahaston keskineliöhinta on 2760 euroa ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahaston 3390 euroa. Vuokrat nousivat noin 5 % lähes kaikissa kohteissamme 1/2024. Ns. alkutuottotaso**** eQ Liikekiinteistöt –rahastossa on nyt 6,3 % ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahastossa 5,9 %.

eQ:n rahastot käyttävät neljää Suomen suurimpiin ja ammattimaisimpiin kuuluvaa kiinteistöarvioitsijayritystä, joilla on paras mahdollinen informaatio Suomen kiinteistömarkkinoiden tilanteesta. Arvioitsijat ovat Keskuskauppakamarin hyväksymiä (AKA). Rahaston kiinteistöt arvostetaan riippumattomien kiinteistönarvioitsijoiden tekemään arvioon arvotuspäivän markkina-arvosta ja eQ rahastot ovat käyttäneet näitä arviokirjoja sellaisenaan Markkina-arvo tarkoittaa sitä hintaa, jolla kiinteistöstä todennäköisesti tehtäisiin kauppa arvostuspäivänä halukkaiden, toisistaan riippumattomien ostajan ja myyjän välillä.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
31.12.2023
eQ Liikekiinteistöt
31.12.2023
Tuotto perustamisesta: + 6,7 %* p.a.
(perustettu 1.7.2012)

Kiinteistövarallisuus: 1 825 MEUR**
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 8,8 vuotta
Vuokrausaste: 96 %
Alkutuotto****: 5,9 %
Kohteet: 103 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
Tuotto perustamisesta: + 5,7 %* p.a
(perustettu 31.12.2014)

Kiinteistövarallisuus: 1 210 MEUR **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,5 vuotta
Vuokrausaste: 91 %
Alkutuotto****: 6,3 %
Kohteet: 46 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
*Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tuleviin tuottoihin vaikuttavat nettovuokratuoton lisäksi kiinteistöjen arvonkehitys ja rahaston kulut. Kiinteistörahastojen koko tuottohistoria on esitetty alla.
eQ Yhteiskuntakiinteistöt:2013 12,1%, 2014 6,4%, 2015 8,2%, 2016 9,8%, 2017 10,1%, 2018 9,2%, 2019 9,1%, 2020 9,0%, 2021 8,2%, 2022 8,2%, 2023 -13,8%
eQ Liikekiinteistöt:2015 9,8%, 2016 10,5%, 2017 10,7%, 2018 7,2%, 2019 7,7%, 2020 4,6%, 2021 8,9%, 2022 7,6%, 2023 -12,7%
**Ulkopuoliset arvioitsijat arvostavat rahastojen kiinteistöomaisuuden neljännesvuosittain
***Sisältäen rakenteilla olevien hankkeiden vuokrasopimukset
****Alkutuotto/(nettotuotto) on kiinteistösijoittamisen yksi perusluvuista, jolla osoitetaan itse kiinteistön tai salkun varsinaista suoraan kiinteistöistä muodostuvaa nettotuottoa mutta ei ota sijoitusinstrumenttia/rakennetta huomioon, koska silloin se ei olisi vertailukelpoinen


Lisätietoja kiinteistörahastojen arvonlaskennan periaatteista löydät eQ-rahastojen arvonmääritysperiaatteiden tiivistelmästä kohdasta 3, Kiinteistörahastojen arvonmääritys.

Riskit
Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika eQ:n kiinteistörahastoihin on vähintään viisi vuotta. Rahastojen perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lunastuspalkkiota.

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä. Kiinteistörahastojen arvot voivat laskea ja rahaston ottama velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista. Rahastoihin liittyy myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Rahasto voi joutua keskeyttämään rahaston lunastukset. Riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä. Pyydämme ystävällisesti tutustumaan niihin huolellisesti.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt, rahastoesite
eQ Liikekiinteistöt, rahastoesite

Tämä uutiskirje on eQ:n kiinteistörahastojen markkinointiviestintää. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä erikoissijoitusrahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan.