01.03.2024

eQ Rahastoyhtiö Oy on päättänyt jakaa vuodelta 2023 rahastojen tuotto-osuuksien omistajille tuottoa rahasto-osuuden arvosta seuraavasti:

  • Korkorahastot 3,0 %.
  • eQ Mandaatti 4,0 %.
  • Osakerahastot 4,0 %, paitsi
  • eQ Frontier Osake, eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 6,0 %
  • eQ Liikekiinteistöt noin 2,1 %
  • eQ Yhteiskuntakiinteistöt noin 4,2 %

Tuotonjako lasketaan 31.12.2023 rahasto-osuuden arvosta. Kiinteistörahastojen tuotonjako perustuu vaihtoehtorahastolain mukaiseen vähimmäistuotonjakoon, joka on kolme neljäsosaa tilikauden voitosta, lukuun ottamatta realisoitumattomia arvonmuutoksia.

Korko- ja osakerahastojen tuoton irtoamispäivä on 15.3.2024 ja maksupäivä on 31.3.2024 mennessä. eQ Kiinteistörahastojen tuoton irtoamispäivä on 31.3.2024. Ilmoitamme maksupäivästä erikseen.

Jollei osuudenomistaja erikseen toisin ilmoita tai ole aiemmin ilmoittanut Rahastoyhtiölle, merkitään jaettavalla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuoton määräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiö ei peri merkintäpalkkiota uudelleensijoitetusta tuotonjaosta. Osuudenomistajan kirjallisesti niin ilmoittaessa maksetaan tuotonjako osuudenomistajan Rahastoyhtiölle ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoitus on toimitettava kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään 8.3.2024 (osake- ja korkorahastot) ja 22.3.2024 (kiinteistörahastot) sähköpostilla eQam@eQ.fi tai postitse eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki. Mikäli eQ Rahastoyhtiöllä ei ole tilitietoja, merkitään jaettavalla tuotolla uusia vastaavia osuuksia.

eQ Rahastoyhtiö Oy