12.03.2024
Lehdistötiedote

Uuden eQ PE XVI North -rahaston ensimmäinen sulkeminen tehtiin 158 miljoonan euron kokoisena. eQ PE XVI North -rahasto tekee sijoituksia pääomasijoitusrahastoihin, jotka sijoittavat listaamattomiin, pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin Pohjois-Euroopassa. Sitoumuksia tehdään uusiin, perustettaviin rahastoihin ja lisäksi ostetaan kiinnostavia rahastoja jälkimarkkinoilta ja tehdään rinnakkaissijoituksia, mikä nopeuttaa rahan sitoutumista. Sijoitukset hajautetaan eri toimialoille, maantieteellisesti ja ne hajautuvat hyvin myös ajallisesti.

Samassa yhteydessä eQ perusti viidennen jälkimarkkinarahastonsa eQ PE SF V:n, jonka ensimmäinen sulkeminen oli 43 miljoonan euron kokoinen. eQ PE XVI North -rahaston jälkimarkkinasijoitusten osuus toteutetaan eQ PE SF V -rahaston kautta. eQ PE SF V -rahaston sijoitusfokus on maantieteellisesti ja yrityskoon osalta sama kuin eQ PE XVI North -rahaston.

Molempien rahastojen varainkeruuta jatketaan. Rahastot ovat myynnissä vain ammattimaisille sijoittajille. eQ on viimeisen kymmenen vuoden aikana kerännyt Eurooppa PE-rahastoihinsa pääomia yhteensä yli 1,7 miljardilla eurolla. eQ:n keräämä pääoma, sisältäen myös eQ:n Pohjois-Amerikka PE-rahastot ja VC-rahastot, on yhteensä 2,8 miljardia euroa.

eQ Varainhoidon pääomasijoitustoiminnan johtaja Staffan Jåfs toteaa:
Private equityn pienten ja keskisuurten yritysten kentässä arvonluonti tehdään pääosin kasvattamalla yritysten liikevaihtoa ja parantamalla niiden tehokkuutta. Velkaa käytetään huomattavasti vähemmän kuin isoissa yrityskaupoissa ja käytännössä kaikki irtautumiset ovat käteiskauppoja strategisille toimijoille tai isommille pääomarahastoille. Nyt perustetut rahastomme tulevat sisältämään uusien rahastojen osalta kokeneita ja erinomaisesti tuottaneita managereita, mutta myös uusia, hyvin ammattimaisia tiimejä. Jälkimarkkina on mielestämme edelleen mielenkiintoinen. Rinnakkaissijoituksia omilta managereiltamme tulee tarjolle yhä enemmän ja voimme olla entistä valikoivampia.

Varainkeruumarkkina on maailmanlaajuisesti ollut haastava ja varainkeruuajat ovat selvästi pidentyneet. Olemme erittäin tyytyväisiä asiakkaidemme antamaan luottamukseen ja rahastojen ensimmäisen sulkemisen kokoon. Rahastojen sijoitustoiminta käynnistyy heti ja tavoitteemme on, että sekä XVI- että SF V -rahastojen kaikki sijoitussitoumukset on tehty vuoden 2025 loppuun mennessä.”

Helsinki 12.3.2024

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Staffan Jåfs, johtaja, pääomasijoitukset, eQ Varainhoito Oy, +358 (9) 6817 8736, staffan.jafs(at)eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen Varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 12,9 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.