19.03.2024

Salkunhoitajan matkakuulumisia Taiwanista

Ilkka Nokso-KoivistoOlin maaliskuun alussa Taiwanissa tapaamassa salkkuyrityksiämme ja uusia kiinnostavia potentiaalisia sijoituskohteita. Matkan aikana käsitykseni yritysten kasvumahdollisuuksista vahvistui. Sijoituksia taiwanilaisissa osakkeissa on sekä eQ Kehittyvät Markkinat Osinko, että eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö –rahastoissa.

Yritykset kasvavat hyvin, ovat erittäin vähävelkaisia sekä maksavat hyvää osinkoa. Taiwan ei ole enää pelkästään tärkeä osa Applen tuotantoketjua, vaan puolijohdeteollisuuden ympärille on kehittynyt valtavasti insinööriosaamista ja yrityksiä, joilla jokaisella on oma fokusalueensa. Teknologiasektori on tänä päivänä erittäin merkittävä osa taloutta Taiwanissa ja valtaosa sijoituksistamme Taiwanissa on tällä sektorilla.

Tällä hetkellä kaikki puolijohdealan toimijat Taiwanissa puhuvat tekoälystä. Liiketoiminnassa tämän odotetaan näkyvän elektroniikkalaitteiden kiihtyvänä vaihtosyklinä. Tekoälyominaisuuksien odotetaan tulevan vahvasti sekä uusiin kuluttaja- että yrityslaitteisiin jo tänä vuonna. Käytännön tasolla tekoälyn laajeneva käyttö tarkoittaa esimerkiksi lisää kysyntää edistyneemmille mikropiireille, mikä tukee valmistuksen lisäksi esimerkiksi sirujen testaus- ja suunnitteluliiketoimintaa. Lisäksi erilaisia sensoreita tarvitaan lisää, koska kerättävän datan tarpeen odotetaan kasvavan.

MarkkinatTaiwanilaiset yritykset ovat tyypillisesti käyttäneet tuotantoonsa tehtaita Kiinassa, mutta nyt yritykset pyrkivät siirtämään ainakin osan tuotannostaan Kiinan ulkopuolelle. Erityisen tärkeää tuotanto Kiinan ulkopuolella on amerikkalaisille asiakkaille. Tuotantoa siirretään mm. Vietnamiin, Thaimaahan, Malesiaan, Meksikoon ja joissain tapauksissa jopa takaisin Taiwaniin. Salkkuyrityksillemme tämä merkitsee muutosta, mutta yritykset ovat tyypillisesti varautuneet tähän hyvin.

Taiwanin pörssin tuloskasvuksi odotetaan tälle vuodelle +19% ja ensi vuodelle +28% (Bloomberg: MSCI Taiwan). Arvostustaso on kasvuun nähden kohtuullinen ja salkkuyritystemme osalta pörssin keskiarvoa alempi. Taiwanin osakemarkkina on tuottanut viime aikoina hyvin ja tänä keväänä on tulossa useita korkean osinkotuoton teknologiayrityksiä sisältäviä ETF-rahastoja, jotka keräävät nyt paljon paikallisten sijoittajien rahaa. Seuraamme tarkasti salkkuyritystemme arvostustasojen kehitystä.


Ilkka Nokso-Koivisto, salkunhoitaja