08.04.2024

eQ Rahastoyhtiö Oy on jakanut vuodelta 2023 rahastojen tuotto-osuuksien omistajille tuottoa rahasto-osuuden arvosta seuraavasti:

  • Korkorahastot 3,0 %.
  • eQ Mandaatti 4,0 %.
  • Osakerahastot 4,0 %, paitsi
  • eQ Frontier Osake, eQ Kehittyvät Markkinat Osinko ja eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 6,0 %
  • eQ Liikekiinteistöt noin 2,1 %
  • eQ Yhteiskuntakiinteistöt noin 4,2 %.

Tuotonjako laskettiin 31.12.2023 rahasto-osuuden arvosta. Kiinteistörahastojen tuotonjako perustui vaihtoehtorahastolain mukaiseen vähimmäistuotonjakoon, joka on kolme neljäsosaa tilikauden voitosta, lukuun ottamatta realisoitumattomia arvonmuutoksia.

Korko- ja osakerahastojen tuoton irtoamispäivä oli 15.3.2024 ja ne maksettiin 21.3.2024.

Kiinteistörahastojen tuoton irtoamispäivä oli 31.3.2024 ja ne maksetaan 12.4.2024 mennessä.

Jollei osuudenomistaja erikseen ilmoittanut Rahastoyhtiölle, merkittiin jaetulla tuotolla (vähennettynä mahdollisella ennakonpidätyksellä) uusia vastaavia rahasto-osuuksia tuoton määräytymispäivän rahasto-osuuden arvoon. Rahastoyhtiö ei perinyt merkintäpalkkiota uudelleensijoitetusta tuotonjaosta. Osuudenomistajan kirjallisen ilmoituksen perusteella maksetaan tuotonjako osuudenomistajan Rahastoyhtiölle ilmoittamalle pankkitilille. Ilmoitus piti toimittaa kirjallisesti Rahastoyhtiölle viimeistään 8.3.2024 (osake- ja korkorahastot) ja 22.3.2024 (kiinteistörahastot) sähköpostilla eQam(at)eQ.fi tai postitse eQ Rahastoyhtiö Oy, Aleksanterinkatu 19 A, 5. krs, 00100 Helsinki. Mikäli eQ Rahastoyhtiöllä ei ollut tilitietoja, merkittiin jaettavalla tuotolla uusia vastaavia osuuksia.


eQ Rahastoyhtiö Oy