26.04.2024

Apollon lähipiiriyhtiöiden hallinnoimat tietyt rahastot ja Rettig muodostavat konsortion kaikkia Purmo Group Oyj:n liikkeeseen laskemia ja ulkona olevia osakkeita koskevaa vapaaehtoista, suositeltua julkista käteisostotarjousta varten. Järjestelyn odotetaan nopeuttavan Purmon kasvustrategian toteuttamista.

Purmon hallitus on päätösvaltaisena ja eturistiriidattomien jäsentensä edustamana yksimielisesti päättänyt suositella Purmon osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Advium toimii konsortion taloudellisena neuvonantajana ostotarjoukseen liittyen.

Lisätietoja: Purmo Group Oyj – Julkinen ostotarjous