16.06.2023

Markkinointiviestintää

eQ:n kiinteistörahastojen kuulumiset

eQ:n kiinteistörahastojen vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen tuotot olivat totuttua matalammat: eQ Yhteiskuntakiinteistöt -rahasto tuotti +0,06 %* (kulujen jälkeen) ja eQ Liikekiinteistöt -rahasto +0,05 %* (kulujen jälkeen). Rahastojen tilanne on kuitenkin edelleen erittäin hyvä ja valittu sijoitusstrategia toimii. Tässä alla muutamia näkökohtia, jotka tukevat rahastojen tilannetta:

Laadukkaat kiinteistöt ja hyvät sijainnit: Rahastot omistavat 200 laadukasta, pääkaupunkiseudulla sekä isoissa kasvukeskuksissa sijaitsevaa kiinteistöä. Hyvät kiinteistöt ja hyvät sijainnit ovat tärkeitä tekijöitä kiinteistöjen arvon säilyttämisessä ja houkuttelevuudessa. Kiinteistöjen energiatehokkuutta mitataan ja kehitetään jatkuvasti.

Korkea vuokrausaste: Rahastojen omistamien kiinteistöjen vuokrausaste on korkea ja hyvin vakaa (93-97 %). Molempien rahastojen vuokrasopimukset ovat pitkiä.  Kiinteistökauppaa käydään tällä hetkellä hyvin vähän, mutta molemmissa rahastoissa on tehty paljon uusia vuokrasopimuksia/nykyisten sopimusten jatkamista ja esimerkiksi toimistoissa vuokraus on aktivoitunut selvästi.

Nettovuokratuottojen nousu: Vaikka tuotot olivat alhaiset ensimmäisellä neljänneksellä, on hyvä huomata, että nettovuokratuotot ovat nousseet edellisten kuukausien aikana. Rahastojen nettovuokratuotot ovat olleet aiemminkin hyvällä tasolla ja ovat nousseet viime kuukausina + 0,4 %-yksikköä. eQ Yhteiskuntakiinteistöt 5,5 %:iin (viime kesänä 5,1 %) ja eQ Liikekiinteistöt 6,1 %:iin (viime syksynä 5,7 %)*. Kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytämme vain ulkopuolisia kiinteistöarvioitsijoita ja kiinteistöjen hintoja on arviokirjoissa laskettu jo syksystä 2022 lähtien. Tämän vastapainoksi vuokrat nousivat lähes 9 % tammikuussa 2023. Molempien rahastojen vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin.

eQ:n kiinteistötiimissä työskentelee 18 kiinteistöammattilaista ja tiimi keskittyy kiinteistöportfolion kehittämiseen, yksittäisten kiinteistöjen toiminnan tehostamiseen ja vuokraukseen. Tällä vahvistetaan kiinteistöjen arvon säilymistä sekä parannetaan niiden tuottopotentiaalia.

Vaikka kiinteistömarkkinalla on ollut hiljaista ja transaktioita tehdään vähän, näemme markkinassa mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja markkinoiden piristymistä loppuvuotta kohden.  Korkotaso alkanee piakkoin löytää huippunsa ja ennustettavuus paranee, koronan jälkeen muuttovoitto kasvukeskuksiin jatkui voimakkaana vuonna 2022 ja jatkunee edelleen. Hyvät sijainnit, modernit kiinteistöt, ammattimainen kiinteistöjen hoitaminen ja maksukykyinen vuokralaiskanta ovat eQ:n kiinteistörahastojen painopisteitä nyt ja jatkossa.

eQ:n kiinteistörahastojen kiinteistövarallisuus on noin 3,8 miljardia euroa ja eQ:n kiinteistörahastot ovat Suomen neljänneksi suurin kiinteistösijoittaja.

eQ:n Yhteiskunta- ja Liikekiinteistöt –rahastot ovat jälleen auki merkinnöille 30.6.2023.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
31.3.2023
eQ Liikekiinteistöt
31.3.2023
Tuotto perustamisesta: + 8,7 %* p.a.
(perustettu 1.7.2012)
Tuotto 2022: + 8,2 %*
Kiinteistövarallisuus: 2 220 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 9,5 vuotta***
Vuokrausaste: 97 %
Nettovuokrakassavirta: 5,5 %
Kohteet: 151 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
Tuotto perustamisesta: + 8,1 %* p.a
(perustettu 31.12.2014)
Tuotto 2022: + 7,6 %*
Kiinteistövarallisuus: 1 307,6 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,0 vuotta***
Vuokrausaste: 93 %
Nettovuokrakassavirta: 6,1 %
Kohteet: 49 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

*Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta. Tuleviin tuottoihin vaikuttavat nettovuokratuoton lisäksi kiinteistöjen arvonkehitys ja rahaston kulut. Kiinteistörahastojen koko tuottohistoria on esitetty alla.
eQ Yhteiskuntakiinteistöt:2013 12,1%, 2014 6,4%, 2015 8,2%, 2016 9,8 %, 2017 10,1%, 2018 9,2%, 2019 9,1%, 2020 9,0%, 2021 8,2%, 2022 8,2%, 1-3/2023 0,06%
eQLiikekiinteistöt:2015 9,8%, 2016 10,5%, 2017 10,7%, 2018 7,2%, 2019 7,7%, 2020 4,6%, 2021 8,9%, 2022 7,6%, 
1-3/2023 0,05%
**Ulkopuoliset arvioitsijat arvostavat rahastojen kiinteistöomaisuuden neljännesvuosittain

***Sisältäen rakenteilla olevien hankkeiden vuokrasopimukset.

Rahastojen vastuullisuus

eQ:n kiinteistörahastojen kohteissa energiatehokkuus ja muu vastuullisuus ovat olleet avainasemassa jo pitkään. Rahastoissa tehtyjä konkreettisia vastuullisuustoimenpiteitä ovat esimerkiksi vihreän kaukolämmön, geoenergian ja aurinkoenergian käyttö useissa rahaston kohteissa. Vastuulliset energiaratkaisut tuovat rahastoille lisäarvoa nousevien energiahintojen vuoksi ja kasvattavat kiinteistöjen arvoa ja houkuttelevuutta.

Kaikki kiinteistösijoituksemme ovat Artikla 9:n (Tiedonantoasetus (EU) 2019/2088) mukaisia kestäviä sijoituksia. Olemme vastuullinen kiinteistöomistaja ja haluamme vastuullisuustoimenpiteiden johtavan konkreettiseen positiiviseen kehitykseen omistamiemme kiinteistöjen energiatehokkuudessa ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvissä kysymyksissä. Olemme asettaneet kovan, mutta realistisen hiilineutraalisuustavoitteen käytönaikaisessa energiankulutuksessa vuoteen 2030 mennessä.

eQ:n kiinteistörahastoissa rahoitus on järjestetty sekä kiinteäkorkoisella joukkolainalla että vihreänä pankkilainana. Lainoissa on 50%:n korkosuojaus.

Vuoden 2022 eQ:n kiinteistörahastojen vastuullisuusraportti.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt

eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahasto aloitti toimintansa vuonna 2012 ja sillä on jo yli 10 vuoden tuottohistoria. Rahasto on kasvanut Suomen suurimmaksi erikoissijoitusrahastoksi. Alkuvaiheessa rahasto omisti pääosin hoiva- ja päiväkoteja, mutta kiinteistösalkun sisältöä on muokattu merkittävästi viime vuosina. Sijoituskohteet jakautuvat laajasti eri hyvinvointi- ja yhteiskuntasektoreille, joissa pääosin harjoitetaan hoivaan, koulutukseen sekä terveyteen liittyvää liiketoimintaa. Rahaston kohteiden painopisteet ovat vahvasti pääkaupunkiseudulla. Vuoden 2022 tuloista noin 55 % oli vuokrakassavirtaperusteista ja noin 45 % arvonmuutoksia. Arvonmuutosten osalta merkittävässä roolissa ovat kiinteistössä tehty kehitys ja vuokraus.

Hankinnat ja myynnit

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana rahastoon ei tehty uusia transaktioita.

Kehitys- ja rakennushankkeet

Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Orton-sairaalan kylkeen on rakenteilla uudisrakennus hoivakoti Wilhelmiina Palvelut Oy:n käyttöön. Kohteen rakennustyöt valmistuvat kesällä 2023. Vuoden 2023 lopulla rahasto sopi aikaisemmin hankkimallensa tontille kiinteähintaisen KVR-urakkasopimuksen rakennettavasta noin 8.000 m2 suuruisesta hoivakohteesta Espoon Leppävaaraan, joka valmistuu vuonna 2024. Lisäksi rahastossa on käynnissä useita rakennushankkeita erityisesti ikäihmisten palveluasumis- ja erityishoivasegmentissä.

Vuokraukset

Vuokrasopimuksia yhteensä 5 500 m², joista 3 100 m² uusia ja 2 400 m² jatkettuja vuokrasopimuksia.

Kaikki rahaston omistamat kohteet löytyvät eQ toimitilat sivustolta osoitteesta: https://eqhaku.fi/yhteiskuntakiinteistot

eQ Liikekiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt –rahasto aloitti toimintansa vuonna 2014 ja on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi suurin erikoissijoitusrahasto. eQ Liikekiinteistöt –rahaston käyttötarkoitusjakauma on hyvin hajautettu useammalle toimialasektorille. eQ Liikekiinteistöjen isoimmat toimialasektorit ovat toimistot 27 %, liiketilat 24 % ja päivittäistavarakauppa 20 %. Kohteiden painopisteet ovat vahvasti pääkaupunkiseudulla sekä isoissa kasvukeskuskissa. Vuoden 2022 tuloista noin 60 % oli vuokrakassavirtaperusteista ja noin 40 % arvonmuutoksia. Arvonmuutosten osalta merkittävässä roolissa ovat kiinteistössä tehty kehitys ja vuokraus.

Hankinnat ja myynnit

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana rahastoon ei tehty uusia transaktioita.

Kehitys ja rahoitushankkeet

Rahaston kehitys ja rakennushankkeet jatkuvat. Vantaalla Kivistössä on rakenteilla paikalliskeskus, jonka pääkäyttäjiä ovat mm. S-market, Lidl ja Vantaan kaupunki. Hanke valmistuu loppuvuodesta 2023. Rahastossa valmistellaan uusia hankkeita.

Vuokraukset

Vuokrasopimuksia yhteensä 5 450 m², joista 3 450 m² uusia ja 2 000 m² jatkettuja vuokrasopimuksia.

Kaikki rahaston omistamat kohteet löytyvät eQ toimitilat sivustolta osoitteesta: https://eqhaku.fi/liikekiinteistot

eQ:n kiinteistörahastot auki merkinnöille 30.6.2023

eQ Yhteiskunta- ja eQ Liikekiinteistöt ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. Rahastojen seuraava merkintäpäivä on 30.6.2023. . Rahastojen merkintä- ja lunastuspäivät voit tarkastaa rahastojen sivuilta:
eQ Liikekiinteistöt

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika eQ:n kiinteistörahastoihin on vähintään viisi vuotta. Rahastojen perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lunastuspalkkiota.

Riskit

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä. Kiinteistörahastojen arvot voivat laskea ja rahaston ottama velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista. Rahastoihin liittyy myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Rahasto voi joutua keskeyttämään rahaston lunastukset. Riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä. Pyydämme ystävällisesti tutustumaan niihin huolellisesti.

Rahastomerkintä on helpointa tehdä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä rahastosijoituksen kirjautumalla sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi. Mikäli olet tekemässä ensimmäistä eQ rahastosijoitustasi, rekisteröidy ensin asiakkaaksi osoitteessa www.eq.fi/fi/registration. Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen rahastomerkinnän tekeminen onnistuu omia pankkitunnuksia käyttäen.

Rekisteröidy tästä

Yhteisö/yritys voi valtuuttaa henkilön hallinnoimaan yhteisön/yrityksen salkkua verkkopalvelussamme täyttämällä valtuutuslomakkeen. Valtuutuslomakkeen saat täältä. Lomakkeessa on ohjeet verkkopalvelun käyttöönottoa varten.

Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse: asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-16 (09) 6817 8700 (pvm/mpm).

Tämä uutiskirje on eQ:n kiinteistörahastojen markkinointiviestintää. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä erikoissijoitusrahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan.