Optio-ohjelma 2015

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt optio-ohjelmasta, jonka perusteella eQ-konsernin avainhenkilöille annetaan yhteensä enintään 2 000 000 optio-oikeutta. Optioita on myönnetty optio-ohjelmasta 2015 yhteensä 1 575 000 kappaletta. Ulkona olevien optioiden lukumäärä on tällä hetkellä yhteensä 1 325 000 kappaletta.

eQ Oyj optio-ohjelman 2015 ehdot

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2015 alkoi 1.4.2019 ja päättyy 1.4.2021. Kukin optio-oikeus 2015 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 2,49 euroa per osake. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä.

Optionhaltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen.

Merkintäaikataulut
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti eQ Oyj hyväksyy tehtyjä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, kerran kussakin vuosineljänneksessä, ja saattaa uudet osakkeet viipymättä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Esitetty aikataulu on ohjeellinen.


Merkintä- ja maksuohje omalle tilinhoitajalle viimeistään*

Tilinhoitaja / liikkeeseenlaskija-asiamies tilittää merkintähinnan eQ Oyj:lle viimeistään

 Arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin viimeistään  Arvioitu listauspäivä viimeistään

Q1 2020

24.1.2020

31.1.2020

 5.3.2020  6.3.2020

Q2 2020

14.4.2020

23.4.2020

 28.5.2020  29.5.2020
Q3 2020 30.7.2020
5.8.2020 10.9.2020 11.9.2020
 Q4 2020
14.10.2020
21.10.2020
26.11.2020
27.11.2020
*Optionhaltijan tulee varmistaa tarvittavat käsittelyajat omalta tilinhoitajalta.

Optio-ohjelma 2018

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt maksullisesta optio-ohjelmasta, jonka perusteella eQ-konsernin avainhenkilöille annetaan merkittäväksi yhteensä enintään 2 000 000 optio-oikeutta. Optioita on myönnetty 2018 optio-ohjelmasta 1 775 000 kappaletta yhteensä. Vuoden 2018 optio-ohjelman optioita ei ole enää jaettavissa.

eQ Oyj optio-ohjelman 2018 ehdot

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2018 alkaa 1.4.2022 ja päättyy 1.4.2024. Kukin optio-oikeus 2018 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 6,72 euroa. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä.

Päivitetty 30.3.2020