Optio-ohjelma 2015

Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt optio-ohjelmasta, jonka perusteella eQ-konsernin avainhenkilöille annetaan yhteensä enintään 2 000 000 optio-oikeutta. Optioita on myönnetty optio-ohjelmasta 2015 yhteensä 1 575 000 kappaletta.

eQ Oyj optio-ohjelman 2015 ehdot

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2015 alkaa 1.4.2019 ja päättyy 1.4.2021. Kukin optio-oikeus 2015 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 3,11 euroa per osake. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä.

Optionhaltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen.

Merkintäaikataulut
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti eQ Oyj hyväksyy tehtyjä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, kerran kussakin vuosineljänneksessä, ja saattaa uudet osakkeet viipymättä rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Esitetty aikataulu on ohjeellinen.


Merkintä- ja maksuohje omalle tilinhoitajalle viimeistään*

Tilinhoitaja / liikkeeseenlaskija-asiamies tilittää merkintähinnan eQ Oyj:lle viimeistään

 Arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin viimeistään  Arvioitu listauspäivä viimeistään

Q2 2019

3.6.2019

10.6.2019

 15.7.2019  16.7.2019

Q3 2019

31.7.2019

7.8.2019

 9.9.2019  10.9.2019
Q4 2019 11.10.2019 18.10.2019 25.11.2019 26.11.2019
*Optionhaltijan tulee varmistaa tarvittavat käsittelyajat omalta tilinhoitajalta.

Optio-ohjelma 2018

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt maksullisesta optio-ohjelmasta, jonka perusteella eQ-konsernin avainhenkilöille annetaan merkittäväksi yhteensä enintään 2 000 000 optio-oikeutta. Optioita on myönnetty optio-ohjelmasta 2018 yhteensä 1 875 000 kappaletta.

eQ Oyj optio-ohjelman 2018 ehdot

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2018 alkaa 1.4.2022 ja päättyy 1.4.2024. Kukin optio-oikeus 2018 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 7,34 euroa. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä.