Optio-ohjelma 2018

Varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2018 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt maksullisesta optio-ohjelmasta, jonka perusteella eQ-konsernin avainhenkilöille annetaan merkittäväksi yhteensä enintään 2 000 000 optio-oikeutta. Optioita on myönnetty 2018 optio-ohjelmasta 1 775 000 kappaletta yhteensä. Vuoden 2018 optio-ohjelman optioita ei ole enää jaettavissa. Ulkona olevien optioiden lukumäärä on tällä hetkellä 182 500 kappaletta.

eQ Oyj optio-ohjelman 2018 ehdot

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2018 alkoi 1.4.2022 ja päättyy 1.4.2024. Kukin optio-oikeus 2018 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 3,62 euroa. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä.

Optionhaltija voi merkintäaikana käyttää optio-oikeudet osakkeiden merkintään antamalla merkintä- ja maksuohjeet omalle tilinhoitajalleen.

 Merkintäaikataulut

eQ Oyj hyväksyy tehtyjä merkintöjä seuraavan aikataulun mukaan. Esitetty aikataulu on ohjeellinen eikä yhtiö vastaa siitä, jos rekisteröintiä ei tapahdu kyseisinä päivinä.

Merkintä- ja maksuohje omalle tilinhoitajalle ja 
tiedoksi eQ Oyj:lle
 Arvioitu rekisteröintipäivä
kaupparekisteriin viimeistään 
 Arvioitu listauspäivä 
viimeistään 
 1.2.-4.3.2024  19.03.2024  20.03.2024
 5.3.-1.4.2024  14.05.2024  15.05.2024

Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan jaettavien osinkojen ja jaettavan vapaan oman pääoman määrällä osingonjaon tai pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä.

Optionhaltijan tulee olla yhteydessä omaan tilinhoitajaan ja varmistaa tarvittavat käsittelyajat omalta tilinhoitajalta.

Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet tulevat voimaan kaupparekisteröintipäivästä lähtien.

Optio-ohjelma 2022

Varsinaisen yhtiökokouksen 24.3.2021 antaman valtuutuksen nojalla eQ Oyj:n hallitus on päättänyt optio-ohjelmasta, jonka perusteella eQ-konsernin avainhenkilöille annetaan yhteensä enintään 880 000 optio-oikeutta. Optio-ohjelmasta 2022 on myönnetty eQ-konsernin palveluksessa oleville avainhenkilöille yhteensä 880 000 optio-oikeutta.

eQ Oyj Optio ohjelman 2022 ehdot

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla 2022 alkaa 1.4.2025 ja päättyy 30.4.2027. Kukin optio-oikeus 2022 oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön uuden osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 21,85 euroa. Merkintähintaa alennetaan ehtojen mukaisissa tapauksissa, muun muassa ennen osakkeiden merkintää tapahtuvien osingonjakojen ja vapaan oman pääoman palautusten määrällä.
 

Päivitetty 25.03.2024