20.04.2016

eQ Rahastoyhtiö Oy on toteuttanut eQ Globaali Sektorit –rahaston sulautumisen eQ CO2 –rahastoon 15.4.2016. Finanssivalvonta myönsi luvan sulautumisen täytäntöönpanolle 9.3.2016, jonka jälkeen sulautumisesta tiedotettiin osuudenomistajia kirjeitse (eQ Globaali Sektorit - ja eQ CO2 –rahastojen osuudenomistajille) ja Helsingin Sanomissa 10.3.2016.

eQ Globaali Sektorit -rahaston osuudenomistajat ovat saaneet sulautumisvastikkeena sulautumispäivänä 15.4.2016 eQ CO2 –rahaston osuuksia saman euromäärän verran, kuin heillä on ollut eQ Globaali Sektorit -rahaston osuuksia sulautumispäivän 15.4.2016 arvolla. Kasvuosuudet on vaihdettu kasvuosuuksiksi (K) ja tuotto-osuudet on vaihdettu tuotto-osuuksiksi (T). Alkuperäinen hankintahinta ja –päivä on pysynyt samana verotusta varten. Sulautumistapahtumista ei aiheudu veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.

Asiakaspalvelumme vastaa mielellään mikäli Teillä on kysyttävää sulautumisiin liittyen, asiakaspalvelu@eQ.fi tai 09-6817 8700.