19.01.2017

ASIAKASTIEDOTE 16.1.2017

Hyviä uutisia eQ Hoivakiinteistöt -rahaston osuudenomistajille

Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja olemme pystyneet rakentamaan erinomaisen kiinteistösalkun. Mielestämme hoiva-alan kiinteistöt Suomessa ovat jatkossakin erittäin kiinnostava ja tuottava sijoituskohde. Koska vuodenvaihteessa rahastoon tehtiin paljon uusia merkintöjä, olemme päättäneet, ettei Hoivakiinteistöt -rahastoon oteta uusia merkintöjä maaliskuussa 2017. Merkintöjen keskeyttämisen mahdollistava sääntömuutos tulee voimaan 19.2. Rahastosta maaliskuussa irtoavilla tuotto-osuuksilla merkitään kuitenkin uusia rahasto-osuuksia aivan normaalisti.

Toimenpiteellä haluamme pitää yllä rahaston sijoitusastetta ja turvata nykyisten osuudenomistajien tuottoa. Sijoitustoiminta jatkuu suunnitellusti. Rahasto tulee hankkimaan uusia kiinteistöjä noin 50 miljoonalla eurolla seuraavan kuuden kuukauden aikana jo sovittujen kauppojen ansiosta. Rahasto jakaa tänä vuonna arviolta 6 prosentin tuotto-osuuden joko rahana tai uusina rahasto-osuuksina maalis-huhtikuun vaihteessa kuten aiempinakin vuosina. Vuoden 2017 tuotto-odotuksemme rahastolle on 7-9 prosenttia kulujen jälkeen.

Arvioimme, että uusia rahastomerkintöjä voi tehdä taas normaalisti kesäkuun lopussa 2017.

Rahastomerkintöjen väliaikainen keskeyttäminen ei vaikuta rahasto-osuuksien lunastamiseen. Mikäli osuudenomistaja haluaa lunastaa eQ Hoivakiinteistöt -rahasto-osuuksiaan, on se mahdollista 31.3.2017 arvolla ja mahdollinen lunastustoimeksianto tulee antaa viimeistään 28.2.Vajaassa viidessä vuodessa eQ Hoivakiinteistöt -rahasto on kasvanut merkittävimmäksi toimijaksi Suomessa. Toimintansa aikana rahasto on tuottanut sijoittajille +8,7 prosenttia p.a. kulujen jälkeen. Myös vuosi 2016 oli menestyksekäs ja rahasto tuotti +9,8 prosenttia kulujen jälkeen. Rahaston pääomat kasvoivat vuoden aikana yli 130 miljoonaa euroa ja kiinteistövarallisuus kasvoi yli 250 miljoonaa euroa. Rahasto omistaa tällä hetkellä 132 modernia kiinteistöä Suomessa. Niiden vuokrausaste on 100 prosenttia, toisin sanoen ne ovat täyteen vuokrattuja. Nettovuokratuotto on 6,4 prosenttia ja vuokrasopimusten keskimaturiteetti on 10 vuotta. Vuokralaisina on alan parhaita toimijoita Suomessa. Rahaston oma pääoma on 404 miljoonaa euroa ja vieraan pääoman määrä 180 miljoonaa euroa. Kiinteistövarallisuuden arvo on 539 miljoonaa euroa.

eQ:lla on kaksi suoraan kotimaisiin kiinteistöihin sijoittavaa erikoissijoitusrahastoa: eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt.

eQ Liikekiinteistöt -rahaston kiinteistövarallisuus on kasvanut kahden vuoden aikana 339 miljoonaan euroon. Toimintansa aikana eQ Liikekiinteistöt on tuottanut sijoittajille +10,2 prosenttia p.a. kulujen jälkeen. Myös vuosi 2016 oli menestyksekäs ja rahasto tuotti +10,5 prosenttia kulujen jälkeen. Rahasto omistaa tällä hetkellä 21 kauppa- ja toimistokiinteistöä Suomen kasvukeskuksissa. Niiden vuokrausaste on 96 prosenttia, toisin sanoen ne ovat käytännössä täyteen vuokrattuja. Nettovuokratuotto on 7 prosenttia ja vuokrasopimusten keskimaturiteetti 8 vuotta. Kaikki rahaston vuokralaiset ovat tunnettuja toimijoita Suomessa. Rahaston oma pääoma on 260 miljoonaa euroa ja vieras pääoma 118 miljoonaa euroa. Rahaston lähivuosien näkymät ovat erittäin hyvät ja tuotto-odotuksemme on 8-10 prosenttia p.a. kulujen jälkeen. Tuotto-odotus on siis hieman korkeampi kuin eQ Hoivakiinteistöt -rahaston, koska sekä nettovuokratuotto-taso että vieraan pääoman määrä on korkeampi. Arvioimme, että eQ Liikekiinteistöt –rahasto hankkii lisää kiinteistöjä 100-150 miljoonalla eurolla seuraavan 6 kuukauden aikana. Rahastoon voi tehdä merkintöjä seuraavan kerran 31.3.2017.

Annamme mielellämme lisätietoja.

eQ Varainhoito Oy