22.03.2018
Vihreä sähkö

eQ Kiinteistörahastot siirtyvät käyttämään Vihreää ostosähköä

eQ on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI, The United Nations Principles for Responsible Investment) joulukuussa 2010. eQ:n vastuullisen sijoittamisen kulmakivi on kaikkiin sijoitusprosesseihin kiinteäksi osaksi integroitu ESG-prosessi (Environmental, Social, Governance). Ympäristövaikutusten ja sosiaalisen vastuullisuuden sekä yhtiöiden hallintotavan arviointi on keskeinen osa sijoitusprosessia muun taloudellisen analyysin ohessa. Vastuullisuuden toteuttaminen sijoitustoiminnassa on hyvin käytännönläheistä ja osa salkunhoitajan päivittäistä työtä.

eQ:n Kiinteistörahastojen sijoitusstrategiaan kuuluu kiinteistöjen pitkäaikainen omistaminen. Tämä mahdollistaa elinkaariajattelun kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä, esimerkiksi lämmitysmuoto- ja materiaalivalinnoissa valitaan kestäviä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Käytännössä ympäristövastuullisuus näkyy eQ:n Kiinteistörahastojen kohteissa muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Sekä Liike- että Hoivakiinteistöt –rahastojen omistamissa kohteissa siirryttiin maaliskuussa 2018 käyttämään kiinteistösähkönä uusiutuvista energialähteistä saatavaa Vihreää ostosähköä. eQ on valinnut uusiutuvaksi energianlähteeksi tuulivoiman.
  • Liikekiinteistöt –rahaston kolmessa kohteessa hyödynnetään aurinkopaneeleita energian tuotannossa.
  • Geoenergiaa (maalämpöä) hyödynnetään 13 kohteessa. Mahdollisuus geoenergian käyttöön kartoitetaan aina uudishankkeissa. 
  • Breeam (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) ympäristösertifikaatti  on myönnetty rahastojen neljälle kohteelle. Sertifiointiprosessi käynnissä 11 muun kohteen osalta.


”eQ:n kiinteistörahastojen siirtyminen käyttämään vihreää sähköä vähentää hiilijalanjälkeä. Säästö vastaa yli 450 kotitalouden tuottamaa vuotuista hiilijalanjälkeä.” 

Kimmo Alaharju, Kiinteistöjohtaja

Kimmo Alaharju


eQ Varainhoidon kiinteistörahastot ovat kasvaneet vahvasti ja rahastojen kiinteistöomaisuus on jo 1 300 miljoonaa euroa. Asiakkaamme ovat sijoittaneet rahastoihin 968 miljoonaa euroa. eQ Varainhoito hallinnoi kahta erikoissijoitusrahastomuotoista kiinteistörahastoa eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt. Kiinteistörahastot ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. eQ Hoivakiinteistöjen keskimääräinen vuosituotto, perustamisesta lähtien, on ollut 9,0 %*  ja eQ Liikekiinteistöjen 10,4 %*. Lue eQ Kiinteistörahastojen viimeisimmät kuulumiset täältä

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta