07.05.2018

Mihin eQ Rahastoihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa?

eQ tähtää parhaiden sijoituskohteiden valintaan. Sijoittamisen lähtökohta on aina pitkän aikavälin tuottojen tavoittelu, mikä edellyttää tehokasta riskienhallintaa ja haitallisen tai liiallisen riskinoton välttämistä.

eQ:n vastuullisen sijoittamisen kulmakivi on kaikkiin sijoitusprosesseihin kiinteäksi osaksi integroitu ESG*-prosessi. ESG-analyysiä käytetään keskeisenä osana sijoitusprosessia muiden taloudellisten indikaattoreiden ohessa. Vastuullisuuden toteuttaminen sijoitustoiminnassa on hyvin käytännönläheistä ja osa salkunhoitajan päivittäistä työtä. 

eQ:lla on laaja valikoima aktiivisesti hoidettuja ja hyvin menestyneitä sijoitusrahastoja. Sijoitusrahastot tarjoavat sijoittamista hajautetusti ja eri strategioita noudattaen. Valikoimassa on itse hallinnoituja Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja sekä kansainvälisten yhteistyökumppaneidemme rahastoja kattaen merkittävimmät sijoitusluokat ja markkinat. Sijoitusrahastot jaetaan sijoituskohteiden perusteella osake-, korko-, yhdistelmä- ja kiinteistörahastoihin. 

eQ Varainhoidon sijoitustiimi käy säännöllisesti läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielenkiintoisimpina. Lue salkunhoitajiemme kommentit tämän hetken rahastosuosikeista

Tietoa markkinoiden kehityksestä ja eQ:n näkemyksistä saat eQ Varainhoidon viikkokatsauksesta.

*ESG (Environmental, Social, Governance): ympäristövaikutusten ja sosiaalisen vastuullisuuden sekä yhtiöiden hallintotapojen arviointi.