14.09.2018

Lisää aurinkosähköä ja geoenergiaa eQ Kiinteistörahastojen kohteisiin 

eQ Varainhoidossa  vastuullisen sijoittamisen kulmakivi on kaikkiin sijoitusprosesseihin kiinteäksi osaksi integroitu ESG-prosessi (Environmental, Social, Governance), ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet kattavat kaikki eQ:n sijoitusalueet. Kiinteistövarainhoidon sijoitustoiminnassa ESG:n osa-alueista korostuvat etenkin ympäristönäkökohdat, sillä ympäristövastuullinen kiinteistöomistaminen vaikuttaa positiivisesti kohteiden vuokralaiskysyntään ja pitkän aikavälin tuottoon. Käytännössä ympäristövastuullisuus näkyy muun muassa eQ Kiinteistörahastojen uudis- ja kehityskohteiden kestävään energian kulutukseen perustuvissa ratkaisuissa. Uusiutuvista energialähteistä saatava ostosähkö, aurinkopaneelien käyttö energian tuotannossa, sekä geoenergian (maalämpö) hyödyntäminen ovat esimerkkejä eQ Kiinteistörahastojen aktiivisesta vaikuttamisesta kestävään energian kulutukseen niiden omistamissa kohteissa. 

Myös kuluvan vuoden aikana eQ Kiinteistörahastot ovat olleet aktiivisia kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. Maaliskuussa sekä Liike- että Hoivakiinteistöt-rahaston kohteissa siirryttiin käyttämään uusiutuvista energialähteistä saatavaa Vihreää ostosähköä, ja uusiutuvaksi energialähteeksi valittiin tuulivoima. Myös aurinkoenergian käyttöä on laajennettu jälleen uusiin kohteisiin, kun eQ Liikekiinteistöjen Malmin Novaan ja Plaza Prestoon rakennetaan loppuvuoden aikana aurinkovoimalat. eQ Hoivakiinteistöjen rakenteilla olevan Lauttasaaren  kouluhankkeen lämmitysmuodoksi puolestaan tulee geoenergia. Uudet aurinkovoimalat ja geoenergiahanke vähentävät kohteiden hiilijalanjälkeä noin 60 000 kg:lla, mikä vastaa kuuden suomalaisen keskivertotalouden tuottamaa vuotuista hiilijalanjälkeä.

Suomen kiinteistömarkkinassa edelleen hyvä aktiviteetti – eQ Kiinteistörahastojen kiinteistöomaisuus jo yli 1,5 miljardia euroa

Suomen kiinteistömarkkinassa on edelleen hyvä aktiviteetti ja yleisen talouden positiivinen kehitys vahvistaa toimijoiden vuokranmaksukykyä ja tilakysyntää. Alkuvuosi sujui molempien kiinteistörahastojen osalta suunnitellusti. Kiinteistöomaisuus kasvoi kesäkuun loppuun mennessä runsaaseen 1,4 miljardiin euroon, ja 1,5 miljardin euron raja ylittyi vuoden kolmannella kvartaalilla. Kaiken kaikkiaan eQ:n kiinteistötiimi on hankkinut kiinteistöjä alkuvuoden aikana yli 350 miljoonalla eurolla. Loppuvuoden aikana tavoitteena on kummankin rahastojen osalta kasvattaa järkevillä hankinnoilla kiinteistövarallisuutta ja vieraan pääoman osuutta.

Tero Estovirta

"Suomen kiinteistömarkkina oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvin aktiivinen. Myös ulkomaisten kiinteistösijoittajien kiinnostus oli merkittävää. Noin 60 % alkuvuoden kauppavolyymista tehtiin ulkomaisten toimesta. Suomessa kiinteistöjen nettotuotot ovat lähentyneet vastaavien eurooppalaisten markkinoiden tasoa, todennäköisesti juuri tuosta korkeasta kiinnostuksen tasosta johtuen, ja toisaalta osassa Eurooppaa hintojen kehityksen tasaantumisesta johtuen. Odotettavissa näyttäisikin olevan siis tuottotasojen tasoittumista. Tuottojen osalta aktiivisen sijoitustoiminnan, vuokraustoiminnan, omistamisen ja kehittämisen merkitys tulee kasvamaan." Tero Estovirta, Johtaja, Kiinteistösijoitukset

eQ Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto perustettiin vuonna 2014, ja eQ Liikekiinteistöt aloitti toimintansa vuonna 2012. eQ Kiinteistörahastot sijoittavat moderneihin kiinteistöihin, joissa on pitkät nettovuokrasopimukset. Pääomia rahastoissa oli 30.6.2018 lähes 1,2 miljardia euroa. Rahastot omistavat yhteensä 192 kiinteistöä, joista 33 on eQ Liikekiinteistöjen ja 159 eQ Hoivakiinteistöjen omistuksessa. eQ Kiinteistörahastojen tuotto perustuu vuokrakassavirtaan, maltilliseen velkavipuun ja kiinteistöjen kehittämiseen. Rahastojen vuoden 2017 tuotosta noin 70 % oli vuokrakassavirtaperusteista ja 30 % arvonmuutoksia. Suuri osa arvosta muodostuu eQ:n kahdeksan kiinteistöalan ammattilaisen tekemästä työstä, jonka perustana on vahva kiinteistömarkkinan tuntemus. eQ:n kiinteistösijoitustiimi vastaa rahaston omistamien kohteiden hankekehityksestä, investoinneista ja vuokraustoiminnasta.

Molempien eQ Kiinteistörahastojen tuotot ovat olleet erinomaisia: 

  eQ Liikekiinteistöt
  Tuotto perustamisesta (31.12.2014) 10,0 %* p.a 
eQ Hoivakiinteistöt
Tuotto perustamisesta (1.7.2012)  9,0  %* p.a 
 Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen  Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen
Kiinteistörahastot jakavat sijoittajille vuosittain kassavirran (tuotto-osuus). Viime vuosina sijoittajien saaman kassavirran suuruudeksi on vakiintunut 6 %* vuoden vaihteen kiinteistörahasto-omistuksen arvosta.

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta merkintä- ja lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.

eQ Kiinteistörahastot jälleen auki merkinnöille

eQ Hoiva- ja eQ Liikekiinteistöt ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. Rahastojen seuraava merkintäpäivä on 31.12.2018.

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika on vähintään viisi vuotta. Rahastojen (ei rahastoyhtiön) perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lainkaan lunastuspalkkiota. Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n Kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä, joista on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä, joihin pyydämme ystävällisesti tutustumaan.

Yksityissijoittajan on helpointa tehdä rahastomerkintä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä rahastosijoituksen kirjautumalla sisään palveluun. Mikäli olet tekemässä ensimmäistä eQ rahastosijoitustasi, rekisteröidy ensin asiakkaaksi osoitteessa www.eq.fi/fi/registration

Rekisteröidy asiakkaaksi tästä

Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen rahastomerkinnän tekeminen onnistuu omia pankkitunnuksia käyttäen, tai halutessa käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Yritys- ja yhteisöasiakkaita pyydämme olemaan yhteydessä eQ:n asiakaspalveluun.