10.09.2019

eQ Kiinteistörahastot auki merkinnöille 30.9.2019

eQ:n kiinteistörahastojen kasvu jatkui ja kiinteistövarallisuus kasvoi lähes 2,1 miljardiin euroon vuoden 2019 toisen kvartaalin aikana. eQ Kiinteistörahastojen näkymät ovat hyvät ja rahastojen tuotto-oletus on ennallaan 7-9-% p.a.* (kulujen jälkeen). Kymmenen hengen kiinteistötiimimme kasvattaa jatkossakin rahastojen kiinteistövarallisuutta tarkoin valikoiduilla ja järkevillä hankinnoilla. Myös kiinteistökannan aktiivinen kehittäminen jatkuu. Markkina on edelleen aktiivinen ja sijoitamme kiinteistöihin sijoitusstrategiamme mukaisesti.

Kaikille eQ Hoivakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt rahastojen rahasto-osuudenomistajille jaetaan tuottona heidän omistustensa suhteessa vuosittain vähintään rahastoon sovellettavan lain mukainen määrä, kolme neljäsosaa (3/4) rahaston tilikauden voitosta. Viime vuosina sijoittajien saaman tuotonjaon suuruudeksi on vakiintunut 6 %* vuoden vaihteen kiinteistörahasto-omistuksen arvosta. Sijoittajat, jotka sijoittavat ensimmäistä kertaa eQ Kiinteistörahastoihin vuoden 2019 aikana saavat tuoton ensimmäistä kertaa keväällä 2020. Rahastojen sääntöjen mukaan tuotonjako tapahtuu uusina rahasto-osuuksina. Osuudenomistajat saavat rahasto-osuuksia 31.3.2020 arvolla. Ne sijoittajat, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tuoton pankkitililleen, saavat maksun tililleen huhtikuun alkupuolella. Mainittakoon vielä, että yksityissijoittajilta vähennetään em. tuotosta ennakonpidätys molemmissa tuotonjakotavoissa. Lisätietoja tuotonjaosta löydät eQ Kiinteistörahasto-oppaasta

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.

Vastuullinen sijoittaminen kiinteistörahastoissa

eQ Kiinteistörahastojen sijoitusstrategiaan kuuluu kiinteistöjen pitkäaikainen omistaminen, joka mahdollistaa elinkaariajattelun kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä. Esimerkiksi lämmitysmuoto- ja materiaalivalinnoissa pyritään hakemaan kestäviä, ympäristöystävällisiä ratkaisuja. eQ:n kiinteistörahastot vaikuttavat kestävillä energiankulutusratkaisuilla uudis- ja kehityskohteissa. Uusiutuvaa energiaa käytetään ostosähkössä (2018 alkaen 100% kaikissa kohteissa), aurinkoenergiaa sähköntuotannossa ja geoenergiaa lämmityksessä. 

Hyvänä vastuullisen sijoittamisen esimerkkinä toimii eQ Hoivakiinteistöt-rahaston rakennuttama ja omistama Lauttasaaren koulukeskus Helsingissä. Koulukeskusta rakennetaan parhaillaan ja sen valmistuessa tiloissa toimii vajaan 600 oppilaan ala-aste ja jopa 300 lapsen päiväkoti. Koulukeskuksesta tulee täysin hiilineutraali. Koulukeskus lämmitetään Advenin maalämmöllä eli geoenergialla. Geoenergian avulla lämmitys ja viilennys voidaan ratkaista hiilineutraalisti eli siitä ei synny päästöjä ilmakehään. Lämpöpumppujen tarvitsema sähkö tuotetaan vesivoimalla. 

Tulemme julkaisemaan vastuullisuusraportit kiinteistörahastoista verkkosivuillamme ennen vuoden vaihdetta.

Seuraa meitä LinkedInissä

eQ Liikekiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt rahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin toimitilakiinteistöihin. Rahaston strategiassa painotetaan kohteita, joissa on mahdollisimman laaja potentiaalinen vuokralaiskanta, jolta odotetaan pitkää ja vahvaa vuokrakassavirtaa. eQ Liikekiinteistöt rahaston uusimpia hankintoja toisella vuosineljänneksellä on Tikkurilan asemalla sijaitseva liike-ja palvelukeskus Dixi. Kaikkiin eQ Liikekiinteistöt rahaston omistamiin kohteisiin pääset tutustumaan täältä.

eQ Liikekiinteistöt rahaston tuottoon toisella vuosineljänneksellä vaikutti suurien kiinteistökauppojen ajoittuminen kesä-heinäkuun taitteeseen. Näiden kohteiden vuokrakassavirta on alkanut kertyä vasta heinäkuun alusta. eQ liikekiinteistöt rahasto on ensimmäisenä kiinteistörahastona laskenut liikkeelle joukkovelkakirjalainan, 100 miljoona euroa. Kiinnostus sijoittajien keskuudessa oli vahvaa ja kysyntä ylitti odotukset, laina ylimerkittiin selkeästi. Rahoitusta käytetään uusien kohteiden hankintoihin ja pääosin raha on sitoutunut kohteisiin jo heinäkuun alkuun mennessä. Markkina on edelleen aktiivinen ja sijoitamme kiinteistöihin sijoitusstrategiamme mukaisesti.Tuotto perustamisesta (31.12.2014): + 9,1 %** p.a 

Kiinteistövarallisuus: 959 M€ *** 
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,8 vuotta 
Vuokrausaste: 95 % 
Kohteet: 44 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

*Osuuden arvo korjattu tuotonjaolla (ennen veroja). Osuuden arvo ja tuotto sisältävät hankintakulujen jaksotusmenetelmän vaikutuksen (3 kk 0,1 %, 6 kk 0,1 %, 12 kk 0,3 %, 3 v 0,1 % p.a.)

**Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.

***Rahaston kiinteistöomaisuus arvostetaan ulkopuolisella arvioitsijalla kvartaaleittain.

eQ Hoivakiinteistöt

eQ Hoivakiinteistöt-rahasto sijoittaa Suomessa sijaitseviin hoiva-, palvelu- ja yhteiskunta-kiinteistöihin, joissa harjoitetaan hoivaan, koulutukseen tai terveyteen liittyvää liiketoimintaa näihin erikoistuneiden toimijoiden toimesta. Kohteiden sijainnissa pääpaino on suurissa kaupungeissa ja niiden ympäristöissä. eQ Hoivakiinteistöt rahasto hankki useita uusia kohteita vuoden toisella neljänneksellä, esimerkkeinä Aalto yliopisto Espoon Otaniemessä ja terveyskohde Keinusaari Hämeenlinnassa. Rahastolla on myös kolme merkittävää kehityshanketta käynnissä, kaikki Helsingissä. Näistä esimerkkinä jo aiemmin hiilineutraalisuudestaan mainittu Lauttasaaren koulukeskus (uusi ala-aste ja päiväkoti). Kaikkiin rahaston omistamiin kohteisiin pääset tutustumaan täältä.

Tuotto perustamisesta (1.7.2012): + 9,0 %** p.a 

Kiinteistövarallisuus: 1084 M€ *** 
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 9,0 vuotta 
Vuokrausaste: 99 % 
Kohteet:155 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

*Osuuden arvo korjattu tuotonjaolla (ennen veroja). Osuuden arvo ja tuotto sisältävät hankintakulujen jaksotusmenetelmän vaikutuksen (3 kk 0,1 %, 6 kk 0,1 %, 12 kk 0,3 %, 3 v 0,1 % p.a.)

**Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.

***Rahaston kiinteistöomaisuus arvostetaan ulkopuolisella arvioitsijalla kvartaaleittain.

eQ Kiinteistörahastot seuraava merkintäajankohta 30.9.2019

Kiinteistösijoittaminen on pitkäjänteistä sijoittamista ja tästä syystä suositeltu sijoitusaika on vähintään viisi vuotta.

eQ Hoiva- ja eQ Liikekiinteistöt ovat auki merkinnöille neljännesvuosittain ja lunastuksille puolivuosittain. Rahastojen seuraava merkintäpäivä on 30.9.2019. Huomioithan sen, että merkintäilmoitus ja -maksu tulee olla eQ:ssa maanantaina 30.9.2019 mennessä. 

Mikäli sinulla ei ole vielä eQ:n verkkopalvelua käytössäsi, voit rekisteröityä palveluun tämän linkin kautta: 

REKISTERÖIDY VERKKOPALVELUUMME TÄSTÄ

Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen rahastomerkinnän tekeminen onnistuu omia pankkitunnuksia käyttäen, tai halutessa käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta. Yritys- ja yhteisöasiakkaita pyydämme olemaan yhteydessä eQ:n asiakaspalveluun.

Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse: asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-16 (09) 6817 8700 (pvm/mpm).