Tee rahastomerkintä

eQ Yhteiskuntakiinteistöt

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Merkintäpäivät: 31.3., 30.6., 30.9., 31.12. Lunastuspäivät 30.6. ja 31.12.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä, tai merkintäpäivää edeltävänä pankkipäivänä, jos merkintäpäivä ei ole pankkipäivä.
Lunastustoimeksianto tulee toimittaa rahastoyhtiölle kuusi (6) kuukautta ennen lunastuspäivää

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 2,0 %
Lunastuspalkkio

Jos omistusaika on:
- alle 1v. 2,0%
- vähint. 1v. 1,0%
- vähint. 3v. 0,5%
- vähint. 5v. 0,0%

Vaihtopalkkio Normaalit merkintä- ja lunastuspalkkiot
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja T   1,95 %
+ 20 % siitä osasta kalenterivuoden kokonaistuottoa, joka ylittää 7,0%:n vuosittaisen vertailutuoton.
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.

Rahaston esitteet ja säännöt

Neljännesvuosikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Kestävyysraportti (SFDR)
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

eQ Kiinteistörahasto-opas

Vuokrakohteet ja -tilat

eQ Yhteiskuntakiinteistöt on eQ:n kiinteistötiimin aktiivisesti hoitama kiinteistörahasto (erikoissijoitus-rahasto), joka sijoittaa hoiva-, palvelu- ja yhteiskuntakiinteistöihin Suomessa. Rahaston tuotto muodostuu keskeisesti sijoituskohteena olevien kiinteistöjen vuokratuotoista. Vuokrasopimukset rahaston omistamissa kiinteistöissä ovat tyypillisesti pitkiä ja vuokralaisina on sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoita. Rahasto itsessään ei osallistu hoivatoimintaan, vaan toimii kiinteistöjen omistajana sekä vuokranantajana. Rahaston omistamissa kiinteistöissä harjoitetaan seuraavan tyyppistä hoivaan/koulukseen/terveyspalveluihin liittyvää liiketoimintaa:

  • Ikääntyneiden palveluasuminen
  • Terveyspalvelut
  • Opetus- ja tutkimustoiminta
  • Yhteiskuntapalvelut
  • Varhaiskasvatus ja
  • Erityishoiva-asuminen

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan kiinteistö­varallisuuteen Suomessa ja arvostaa hyvää ja vakaata vuokra­tuottoa. 

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkä­jänteistä sijoittamista ja jo tästäkin syystä suositeltu sijoitus­aika on vähintään viisi vuotta. Rahaston (ei rahastoyhtiön) perimä lunastus­palkkio on porrastettu sijoitus­ajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lainkaan lunastus­palkkiota.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Kiinteistörahastoissa käytetty velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista ja kiinteistörahastojen muuttaminen rahaksi voi kestää kauan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan.

Kiinteistörahastomme ovat auki merkinnöille neljännes­vuosittain ja lunastuksille puoli­vuosittain.

Rahaston kuluva merkintäjakso päättyy 30.09.2024.

Rahaston arvot

Tuottokehitys
3 kk 0,46 %
Vuoden alusta 0,20 %
12 kk -12,48 %
3 v p.a. -0,92 %
Perustamisesta p.a. 6,40 %
2023 -13,84 %
2022 8,24 %
2021 8,20 %
2020 9,03 %
2019 9,12 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.