15.01.2020

Lauttasaaren uusi koulukeskus valmistui – lapset opintielle syksyllä 2020

Vattuniemen ala-asteen koulu sekä päiväkoti aloittavat toimintansa syyslukukaudella 2020. Vattuniemenkatu 23:ssa sijaitsevan koulukeskuksen valmistelussa ovat olleet mukana kiinteistön omistaja Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt, kohteen käyttäjä Helsingin kaupunki sekä hankkeen urakoitsija SRV Rakennus Oy.

Lauttasaaren koulukeskus

Vuokraratkaisu oli hyvä ja helppo tapa toteuttaa uudishanke

Uudishanke lähti liikkeelle Helsingin tarpeesta uusiin alakoulu- ja päiväkotitiloihin Lauttasaaressa. Kaupunki järjesti kilpailun, jonka tavoitteena oli löytää paikka uusille tiloille. Kaupunki pyysi tarjouksia vaihtoehdoista ja parhaaksi valikoitui Vattuniemenkatu 23:ssa sijainnut Kuva-Sammon talo.

Valmisteluvaiheen aikana eQ Hoivakiinteistöt tuli mukaan projektiin ja lunasti itselleen Kuva-Sammon osakkeet.

– eQ tunsi Helsingin kaupungin kuviot hyvin ja kaupunki on tehnyt eQ:n kanssa yhteistyötä aiemminkin, kertoo Jarmo Raveala Helsingin kaupungilta.

Helsingin kaupungilla on erilaisissa omistusmuodoissa olevia hankkeita, joista esimerkkeinä leasingvuokraus ja elinkaaripalvelu. Tällä hetkellä kuitenkin suurin osa Helsingin kaupungin kiinteistöistä on suorassa omistuksessa. Vastuut ja velvoitteet erilaisten omistusten välillä vaihtelevat.

Vattuniemen koulun tyyppisiä hankkeita ei kuitenkaan ole toteutettu kovin paljon markkinoilla. Muutos on jo nähtävissä, että tulevaisuudessa kaupungit eivät toteuta itse kaikkia julkisia hankkeitaan. Kumppanuudet laajentavat kaupunkien käytössä olevia toteutusvaihtoehtoja.

– Tämän kaltainen suuntaus antaa joustovaraa kaupungeille. Kaupungit voivat päättää, mitkä hankkeet toteutetaan itse ja mitkä vuokrahankkeina, sanoo Kimmo Alaharju, eQ Varainhoidon kiinteistöjohtaja.

– Vuokraratkaisu oli hyvä tapa toteuttaa hanke. Vuokraukseen liittyy selkeät, yksinkertaiset ja alalla hyvin tunnetut sopimusrakenteet sekä vastuut, jatkaa Kimmo Alaharju.

Vattuniemen ala-aste

Alun perin ajatuksena oli peruskorjata vanha kiinteistö, mutta projektin edetessä päädyttiin korvaavaan uudishankkeeseen. Koulu- ja päiväkotirakennus valmistui suunnitelmien mukaisesti, ja kaikki kolme osapuolta ovat tyytyväisiä lopputulokseen.  

Hanke lähti liikkeelle peruskorjaushankkeena – lopputuloksena hiilineutraali uudisrakennus

Aluksi ajatuksena oli peruskorjata tontilla sijaitseva kiinteistö. Hankkeen edetessä päädyttiin kuitenkin toteuttamaan kohde uudishankkeena, jotta lopputulos vastaisi kaikkiin tarpeisiin ja myös tulevaisuuden odotuksiin.

– Halusimme varmistaa käyttäjille turvalliset terveelliset ja toimivat tilat, perustelee Kimmo Alaharju. 

Uuden kiinteistön toteuttaminen oli hyvä sekä kaupungille että tilojen käyttäjille – ratkaisu oli kaikille varmempi ja selkeämpi kuin vanhan rakennuksen peruskorjaus.

Yhtenä merkittävänä lopputuloksena saavutettiin hiilineutraali rakennus, joka omalta osaltaan vastaa jo nyt myös tulevaisuuden odotuksiin ja rakennuksien ympäristövaikutuksien pienentämiseen.

– Uudisrakennus on ilmeeltään vähintäänkin yhtä hyvä kuin vanha, kehuu Jarmo Raveala.

Koulurakennushankkeet asettavat tietynlaiset haasteet

Vattuniemen koulun rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota riskien hallintaan. Vattuniemen koulu rakennettiin käytännössä keskelle asutusta. Asutuksen keskelle rakentaminen asetti logistisia haasteita, kun suuria rakennuselementtejä piti kuljettaa työmaalle. Elementtikuljetukset ajoitettiinkin yöaikaan. 

Rakennuksen sisäilman laatua seurattiin tarkasti koko hankkeen ajan. Sisäilma- ja kosteusasiat pidettiin mielessä niin siivouksessa kuin tekniikka-asennuksien aikana. Myös kosteusmittauksia tehtiin normaalia enemmän.

– Yleisesti voidaan sanoa, että asioita tehtiin varman päälle, esimerkiksi pintamateriaalit valittiin huolella, kertoo SRV:n projektipäällikkö Juho Varelius.

Kohteen urakoitsijalla oli aiempaa kokemusta koulujen rakentamisesta, joten hanke etenikin ripeästi ja kesti kokonaisuudessaan vain pari vuotta.

– Hankkeen tavoitteet saavutettiin onnistuneesti niin aikataulullisesti kuin laadullisestikin, kertoo Juho Varelius.

Rakennuksen sisäilman laatu on jatkuvassa seurannassa

Koulukeskuksen sisäilman laatua seurataan tiiviisti myös käytön aikana. Seurantatiedot ovat reaaliaikaisesti koulun henkilökunnan käytössä ja järjestelmä mahdollista myös palautteen annon, jolloin se on suoraan ylläpitohenkilöstön käytössä.

– Sisäilman laadun seurannalla haluamme varmistaa käytön aikaisten olosuhteiden hyvän tason, kertoo Kimmo Alaharju.

Lauttasaarelaisilta positiivinen vastaanotto

Lauttasaarelaiset ovat vastaanottaneet hankkeen myönteisesti, ja uutta koulurakennusta on odotettu kovasti.

– On ollut ilo tehdä yhteistyötä lauttasaarelaisten kanssa, kehuu Jarmo Raveala.

Vattuniemen alakoulu ja päiväkoti ovat koulusuunnittelijoiden osaavissa käsissä ja valmistuvat asianmukaisesti.

– Hanke on ollut antoisa ja virkistävä. Helsingin kaupunki on iloinen siitä, että on saanut uudenlaista osaamista koulu- ja päiväkotitilojen toteuttamiseen. Yhteistyö eQ:n kanssa on sujunut hyvin, summaa Jarmo Raveala.

Vattuniemen ala-asteen koulu ja päiväkoti

  • Hanke valmistui joulukuussa 2019 Lauttasaareen osoitteeseen Vattuniemenkatu 23
  • Koulukeskuksessa on paikat noin 600 oppilaalle vuosiluokilla 1.–6.
  • Päiväkotipaikkoja on reilut 200
  • Opetus on suomenkielistä
  • Lauttasaaren uusi koulukeskus on täysin hiilineutraali: Kiinteistö lämmitetään maalämmöllä ja kaikki käytetty sähkö on uusiutuvaa tuulivoimalla tuotettua. Lisäksi kiinteistön katolla on aurinkopaneelit tuottamassa osan sähköstä.

Tutustu Vattuniemenkatu 23 -kiinteistöön

Lisätiedot:

eQ Varainhoito  Helsingin kaupunki SRV
Kimmo Alaharju
kiinteistöjohtaja
040 510 6890

Jarmo Raveala
yksikönpäällikkö
040 178 1575
Juho Varelius
projektipäällikkö
040 774 0002

Teksti: Kristiina Poranen, Suomen Tiloja.fi Oy

Kuvat: Suomen Tiloja.fi Oy

eQ Hoivakiinteistöt on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa hoiva- ja yhteiskuntakiinteistöihin. Rahasto omistaa ikäihmisten tehostettua palveluasumista, koulutuskiinteistöjä, sairaaloita ja terveyspalvelukiinteistöjä, päiväkoteja, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasuntoja sekä muita hoiva-/yhteiskuntakäyttöön soveltuvia kiinteistöjä Suomessa. Sijoittajamme ovat suomalaisia säätiöitä, instituutioita ja yksityishenkilöitä. Rahaston kiinteistöomaisuuden arvo oli 31.12.2019 1 237 miljoonaa euroa, joka oli sijoitettu 161 kiinteistöön Suomessa ja rahasto on Suomen merkittävin yhteiskuntakiinteistöomistaja.