17.06.2020

eQ Kiinteistörahastot ovat auki merkinnöille 30.6.2020

Mielestämme ammattimaisesti hoidetut eQ Kiinteistörahastot sopivat erittäin hyvin – edelleen - pitkäjänteisen sijoittajan salkkuun tasapainottamaan mm. osake- ja korkomarkkinoiden ajoittaista suurtakin tuottoheiluntaa. eQ Hoivakiinteistöt - ja eQ Liikekiinteistöt rahastojen tuotto-odotus on jatkossakin 6-9 % p.a.* (kulujen jälkeen).

Rahastojen tuotto muodostuu pääosin sijoitus­kohteena olevien kiinteistöjen vuokra­tuotoista. Tuottoon vaikuttaa myös kiinteistöjen arvonmuutokset, joista suuri osa luotiin eQ:n kiinteistötiimin 13 kiinteistöammattilaisen osaamista hyödyntämällä eli hankekehityksen, hankintaosaamisen, investointien ja vuokrauksen aktiivisen toiminnan kautta.

Kiinteistörahastoihimme voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa ja niistä voi lunastaa varoja kaksi kertaa vuodessa. Suositeltava sijoitusaika kiinteistörahastoihimme on vähintään 5 vuotta. Lisätietoja merkintä- ja lunastusajoista, palkkioista sekä riskeistä löydät rahastojen sivuilta:
eQ Liikekiinteistöt

Helpoiten saat merkinnän tehty verkkopalvelussamme. Mikäli sinulla ei ole vielä eQ:n verkkopalvelua käytössäsi, voit rekisteröityä palveluun tämän linkin kautta:

REKISTERÖIDY TÄSTÄ

Yritys- ja yhteisöasiakkaita pyydämme olemaan yhteydessä eQ:n asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse: asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-16 (09) 6817 8700 (pvm/mpm).

*Tuotto-odotus on eQ:n arvio eikä lupaus tulevasta tuotosta


eQ Kiinteistörahastojen näkymät

eQ Kiinteistörahastojen sijoitukset on erittäin hyvin hajautettu sekä kohteiden, toimialojen, sijaintien että vuokralaisten osalta ja kiinteistösijoituksista vastaa nykyisin jo 13 henkilön ammattimainen tiimi. 

Joillakin toimialoilla vuokralaisten vuokranmaksukyky on heikentynyt yhteiskunnan rajoitustoimien johdosta. eQ Hoivakiinteistöt – ja eQ Liikekiinteistöt –rahastoissa näiden toimialojen osuus vuokrakassavirrasta on kuitenkin suhteellisen pieni. Joiltakin vuokralaisilta on tullut yhteydenottoja vuokranmaksujen jaksottamisesta, siirtämisestä tai alentamisesta. Olemme luoneet tähän selkeät prosessit ja sovimme asioista jokaisen vuokralaisen kanssa erikseen.

Tero Estovirta”Muutoksia ja poikkeuksellisia aikoja tulee aina olemaan. Syyt ja laajuudet vaihtelevat mutta näitä aika ajoin aina tulee. Kiinteistöjen käyttö seuraa tarvetta ja tarpeet voivat muuttua myös ajassa. Ihmiset ja monesti myös koneet, laitteet, tavarat, liiketoiminnot yms. tarvitsevat rakennuksia ympärilleen. Rakennuksilla luodaan sopivia ja hallittuja toimintaympäristöjä eri käyttötarkoituksiin. Jo pelkästään suojautuminen ulkoilman rasituksilta ja vaihteluilta sekä tasaisten hallittujen olosuhteiden edellytys ovat merkittäviä tarpeita. Tarve rakennuksille ja rakennetulle ympäristölle on siis aina olemassa. Nyt elettävässä muutoksessa on paljon elementtejä, jotka ovat olleet jo kauan käynnissä mutta niiden muutosnopeus kiihtyy tai jopa hyppää askeleen eteenpäin. Historia on osoittanut, että ammattitaitoisella tiimillä, oikeilla kohdevalinnoilla ja syvällisillä asiakassuhteilla on kaikenlaiset markkinaolosuhteet hyvin hallittavissa.”

Tero Estovirta, Johtaja Kiinteistösijoitukset


eQ Hoivakiinteistöt

Rahastolla on käynnissä kaksi merkittävää kehityshanketta Helsingissä: Helsingin aikuiskoulutuskeskus Chydenia sekä Hammaskeskus, jossa vuokralaisina ovat HUS, Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto. Rahaston perusta on kunnossa ja nettovuokratuotto on hyvä (5,7%). Olemassa olevia kiinteistöhankkeita viedään eteenpäin suunnitellusti ja vuokraustoiminnan aktiivinen ote jatkuu edelleen. Sijaintien osalta rahaston fokus kasvukeskuksiin vahvistuu yhä. Viisi suurinta vuokralaista ovat Mehiläinen, Attendo, Espoon kaupunki, HUS ja Helsingin kaupunki. Kehityshankkeita (kaikki Helsingissä) on edelleen käynnissä ja useita muita uusia kohteita on rakenteilla.

Tuottokehitys
Tuotto perustamisesta (1.7.2012) 8,9 % p.a.*
3 kk 1,4 %
6 kk 3,7 %
12 kk 8,3 %
3 v p.a. 9,1%

Kiinteistövarallisuus: 1 275 **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 9,8 vuotta ***
Vuokrausaste: 99 % 
Kohteet: 161 kohdetta

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.

**Rahaston kiinteistöomaisuus arvostetaan ulkopuolisella arvioitsijalla kvartaaleittain.
***Sisältäen rakenteilla olevien hankkeiden vuokrasopimukset

eQ Liikekiinteistöt

eQ Liikekiinteistöt –rahaston salkku on hyvin hajautettu ja siinä ei ole perinteisiä kauppakeskuksia, joihin koronaongelmat iskevät voimakkaimmin lyhyellä tähtäimellä. Rahaston vuokralaiset ovat pääosin isoja toimijoita ja defensiivisillä toimialoilla. Viisi suurinta vuokralaista ovat Kesko, Tokmanni, Aava, Nets ja Sato. Rahastolla on nyt kaksi kehityshanketta käynnistynyt ja niiden vaikutukset tulevat näkymään jatkossa positiivisesti rahaston arvostuksessa.

Rahaston toiminta on jatkunut vuokrauksen osalta hyvänä ja useissa kohteissa allekirjoitettiin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla kooltaan merkittäviä vuokrasopimuksia. Tulevaisuutta ajatellen rahaston perusta on kunnossa ja nettovuokratuotto on hyvä (6,0%). Olemassa olevia kiinteistöhankkeita viedään eteenpäin suunnitellusti ja vuokraustoiminnan aktiivinen ote jatkuu.

Tuottokehitys
Tuotto perustamisesta (31.12.2014): + 8,9 % p.a *
3 kk 0,7 %
6 kk 3,7 %
12 kk 6,8 %
3 v p.a 7,8 %

Kiinteistövarallisuus: 1 084 M€ **
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,8 vuotta 
Vuokrausaste: 95 %
Kohteet: 49 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

*Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Kaikissa esittämissämme kiinteistörahastojen tuottoluvuissa on huomioitu aina kaikki palkkiot (lukuun ottamatta lunastuspalkkiota), mutta ei sijoittajan mahdollisesti maksettavaksi tulevia veroja.

**Rahaston kiinteistöomaisuus arvostetaan ulkopuolisella arvioitsijalla kvartaaleittain.