17.05.2021

Tavoitteena hiilineutraalius käytönaikaisen energiankulutuksen osalta vuoteen 2030 mennessä

eQ Liike- ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt

Ilmastokysymykset ovat nousseet yhä tärkeämmiksi globaalilla tasolla. Rakennusala ja kiinteistöt muodostavat jopa 40 % globaaleista päästöistä ja energiankulutuksesta. Lähtökohta valinnoissamme on löytää mahdollisimman vähähiilisiä ratkaisuja. Jo vuodesta 2018 lähtien eQ kiinteistörahastojen kohteissa on käytetty uusiutuvalla energialla tuotettua ostosähköä. Lisäksi uudiskohteissa selvitetään aina geoenergian ja aurinkosähkön käyttömahdollisuus. Vihreän kaukolämmön käyttöä lisättiin myös merkittävästi vuoden 2020 aikana.

Viime vuoden merkittävistä projekteista mainittakoon kiinteistörahastoille laatimamme vähähiilisyyden tiekartta. Tiekartta määrittää tavoiteaikataulun sekä tärkeimmät toimenpiteet energian käytön osalta hiilineutraaliuden saavuttamiselle. Ensi vaiheessa keskitytään kohteisiin, joissa omistajalla on suora vaikutus ylläpitoon.

lauttasaaren ala-aste

eQ Varainhoito julkaisee nyt toista kertaa  eQ Kiinteistörahastot ESG-raportin vuodelta 2020. Tuotamme raportin kerran vuodessa. Lue lisää hiilineutraaliustavoitteestamme, sen toteutumisen vuotuisesta seurannasta ja raportoinnista sekä laajemmin muista tärkeistä vastuullisuustoimenpiteistämme rahastojemme kiinteistökohteissa julkaistusta
ESG-raportista 2020.

Helsingin kaupungille valmistui 2019 Lauttasaaren päiväkoti ja ala-aste, joka on hiilineutraali käytön ajalta. Tämä on  ensimmäinen  BREEAM International 2016 New  Construction: Education–sertifioitu koulurakennus Suomessa.