03.01.2024

Hyvä Asiakkaamme,

eQ Rahastoyhtiö Oy siirtää Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöjen lunastusten maksuajankohtaa rahaston sääntöjen 9 §:n mukaisesti. Siirto koskee joulukuun 2023 lunastuspäivälle kohdistuneita lunastustoimeksiantoja, joita on yhteensä noin 50 MEUR. Lunastukset toteutetaan myöhemmin erikseen ilmoitettavana ajankohtana tällöin laskettavaan rahasto-osuuden arvoon. Rahaston osuudenomistajilta ei vaadita toimenpiteitä tämän johdosta.

Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt tulee maksamaan 31.12.2023 lunastukset normaalisti tammikuun 2024 alkupäivinä.

Korkojen ennätyksellisen nopea nousu ja inflaatio ovat johtaneet kiinteistöjen tuottovaateiden nousuun, rahoitusympäristön kiristymiseen sekä kustannusten nousuun. Edellä mainituista muutoksista johtuen myös kiinteistöjen transaktiomarkkina on ollut erittäin hiljainen jo useita vuosineljänneksiä. Lunastusten siirto johtuu ennen kaikkea vallitsevasta markkinatilanteesta, jossa kiinteistökauppaa ei rahoituksen kiristymisen vuoksi juurikaan käydä. Lunastusten siirron tarkoitus on säilyttää rahaston toiminta vakaalla pohjalla sekä varmistaa riittävä likviditeetti ja hallittu siirtymä nykyisen, epänormaalin markkinatilanteen yli. Rahaston kiinteistösalkku sijaitsee pääosin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Kiinteistösalkun tilanne on hyvä ja sen kohteiden vuokrat nousevat tammikuussa pääosassa vuokrasopimuksia noin 5 prosenttia.

Lisätietoja on saatavilla asiakasyhteyshenkilöltänne ja eQ Asiakaspalvelusta asiakaspalvelu(at)eq.fi, puh. 09-6817 8700.

Ystävällisin terveisin,

eQ Rahastoyhtiö