21.05.2024

Markkinointiviestintää

Juhlavuosi — syyskuussa 25 vuotta pienyhtiösijoittamista

Tulevana syksynä juhlimme eQ:n pienyhtiöstrategian 25-vuotista taivalta. eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahasto perustettiin syyskuussa 1999.

Pienyhtiösijoittaminen

Pitkäaikaiset tuotot sijoittajille ovat historiallisesti olleet suuremmat kuin suuremmilla yhtiöillä.
Tuottoluvuissa on palkkiot mukana. Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta. Lähde: eQ, Bloomberg 3.5.2024

Pitkällä aikavälillä pienyhtiöt ovat tuottaneet suuria yhtiöitä paremmin. Selitys tähän löytyy pienten yhtiöiden liiketoimintojen paremmasta kehityksestä. Pienen yhtiön on helpompi keskittyä tarkasti rajattuun, pienempään markkinarakoon, joka voi olla suuryritykselle keskittymisalueeksi liian pieni.

Lähes neljännesvuosisataan pienyhtiösijoittamista mahtuu paljon tapahtumia IT kuplasta finanssikriisiin ja koronasulkuihin. Tuona aikana päällimmäinen trendi on kuitenkin ollut pohjoismaisen ja suomalaisen osakemarkkinan kehittyminen ja kasvaminen. Viimeisenä viitenä vuonna tapahtumien ja markkinamyllerrysten tahti on entisestään kiihtynyt. Viimeisimmästä ”normaaliksi” kelpaavasta vuodesta on jo pitkä aika. Ehkäpä Suomen jääkiekon maailmanmestaruusvuosi Bratislavassa 2019 olisi vuotena kelvannut normaalivuoden kategoriaan.

Vuoden 2019 jälkeen olemme saaneet kokea paljon. Koronavirustoimet ja siitä seuranneet taloudellinen elvytys ja ”kotoilu”-buumi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ostovoimaa rapistava inflaatio ja korkojen ripeä nousu, joka hiljensi nollakorkoaikana kuumana käyneen asuntomarkkinan. Normaalia vertailuvuotta täytyy katsoa vuosia taakse päin ja olla hyvin varovainen mahdollisissa johtopäätöksissä. Poikkeavan vuoden kehitystä ei kannata tulkita liikaa, vaan täytyy pyrkiä löytämään liiketoiminnan todelliset, pidemmän aikavälin ajurit.

Kolmen vuoden vaikea jakso pienyhtiöissä

Viimeisen viiden vuoden aikana (4/2019-4/2024) MSCI pohjoismainen pienyhtiöindeksi on tuottanut 40 prosenttia. Tämä on 37 prosenttia vähemmän kuin MSCI:n suurten yhtiöiden pohjoismainen indeksi. Näistä ensimmäiset kaksi vuotta olivat pienyhtiöille vahvoja, kunnes inflaatio ja korkojen nousu taittoivat indeksit laskuun. Kolmen vuoden jaksolla, eli pohjoismaisen osakebuumin huipulta 2021, pienyhtiöiden tuottoero suuriin yhtiöihin verrattuna on peräti 57 prosenttia. Myös koko Euroopassa vastaava ero on selkeästi havaittavissa. Viiden vuoden jaksolla puhutaan 20 prosentin tuottoerosta ja kolmen vuoden jaksolla 44 prosentin erosta. Pienyhtiöt eivät siis ole pelkästään palanneet osakebuumia edeltävälle tasolle, vaan sentimentti näyttää romahtaneen suoraan toiseen ääripäähän.

Pienyhtiösijoittaminen

Lähde: eQ, Bloomberg 30.4.2024

Yleisindeksien markkinapohjat nähtiin syksyllä 2022. Pienyhtiömarkkinassa lasku jatkui syksyyn 2023, kun korkotasot olivat huipussaan. Syksystä 2023 on indeksitasolla noustu noin 30 prosenttia, vaikkakin yleistä markkinaa loivemmalla kulmakertoimella.

Inflaatio ja korkojen nousu ovat heikentäneet erityisesti pohjoismaalaisten ja iso-britannialaisten kuluttajien ostovoimaa. Näissä maissa asuntolainat on sidottu keskimääräistä lyhyempiin viitekorkoihin ja siksi korkojen nousu on syönyt ostovoimaa muuta maailmaa nopeammin.

Inflaatio on toisaalta nostanut palkkatasoja. Viimeisen vuoden aikana palkkojen kehitys on ylittänyt hintojen nousun. Tämä on kääntänyt kuluttajien ostovoiman jälleen kasvuun. Kun kuluttajan ostovoima kasvaa riittävästi, kääntynee kuluttajasentimentti lopulta positiiviseksi ja ihmiset uskaltavat jälleen avata kukkaroaan kulutukselle.

Ostotarjoukset lisääntyneet

Alkuvuoden 2024 aikana pörssin ulkopuoliset sijoittajat ovat havahtuneet pörssilistattujen, pienten yhtiöiden madaltuneisiin markkina-arvoihin. Sekä eQ Eurooppa Pienyhtiö ja että eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahastoissa kolmesta omistuksesta on tehty alkuvuoden 2024 aikana ostotarjous.

eQ Eurooppa Pienyhtiö

Wincanton (ostotarjous 1/24)

Entersoft (ostotarjous 3/24)

Karnov (ostotarjous 5/24)

eQ Pohjoismaat Pienyhtiö

Byggfakta (ostotarjous 1/24)

Karnov (ostotarjous 5/24)

Nelly Group (ostotarjous 5/24)

Omistuksista Wincanton ja Entersoft ovat jo poistuneet rahastosta teollisen ostajan tarjouksen myötä. Molemmissa rahastoissa oleva, Ruotsiin listattu lakitietopalveluyhtiö Karnov sen sijaan on edelleen rahastoissa. Emme pidä Karnovista saatua tarjousta riittävänä ja odotamme joko tarjouksen kaatuvan tai ostajaehdokkaan korottavan tarjoustaan.  Näin kävi Pohjoismaihin sijoittavan rahastomme vuoden ensimmäisessä ostotarjouksessa, kun rakennustietopalveluyhtiö Byggfaktan ostotarjousta korotettiin alustavan tuloksen jäätyä kauas tavoitellusta hyväksyntätasosta.

Ostotarjousten korkea määrä on luonnollinen seuraus siitä, että pienyhtiöiden osakekurssit ovat kaukana aiemmista huipuista ja suurten yhtiöiden sekä listaamattoman markkinan vauhdista.

Aina on valoa tunnelin päässä

Lähes neljännesvuosisataan pieniin listattuihin pörssiyhtiöihin sijoittamisesta mahtuu monia ylä- ja alamäkiä. Viimeisin vaikea kolmen vuoden jakso ei siis ole ensimmäinen, eikä varmasti viimeinen kerta, kun näemme merkittäviä muutoksia pienyhtiöiden hinnoissa. Viimeisimmät rohkaisevat signaalit niin kuluttajan ostovoimassa, korkotasossa kuin yritysostoaktiviteetissakin tukevat ajatusta siitä, että normalisoituminen alkaisi olla lähellä. Pitkässä juoksussa pienyhtiöt ovat olleet sijoituksena tuottoisia Tärkeintä on ollut olla mukana pitkäjänteisesti.

Davit Kantola

Davit Kantola

Salkunhoitaja, eQ Eurooppa Pienyhtiö & eQ Pohjoismaat Pienyhtiö