Tee rahastomerkintä

eQ Eurooppa Pienyhtiö

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio

1,00%, min. 20€

Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,70% Sarja 2 K 0,90% + tuottosidonnainen palkkio (15% siitä osasta tuottoa joka ylittää palkkiokynnyksen 3,5% p.a.)
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot

Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Pienyhtiö on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin eurooppalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. 

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Eurooppa Pienyhtiö -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuottokehitys
1 kk 1,90 %
3 kk 7,22 %
Vuoden alusta 9,35 %
12 kk 16,40 %
3 v p.a. -6,86 %
Perustamisesta p.a. 6,54 %
2023 17,43 %
2022 -37,93 %
2021 32,11 %
2020 18,93 %
2019 21,67 %
Volatiliteetti 12 kk 12,16 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.