eQ Varainhoito Oy mahdollistaa sijoittajille pääsyn Euroopan ja Yhdysvaltojen johtaviin mid-market -pääoma­rahastoihin sekä omien rahastojen rahasto­jemme että asiakas­kohtaisesti räätälöityjen sijoitus­mandaattien kautta. Sijoitus­toiminnan lisäksi eQ tarjoaa sijoittajille Private Equity - salkkujen raportointi- ja monitorointi­palveluja sekä kattavaa neuvonantoa pääomasijoitus­salkkujen uudelleen­järjestelyissä.

eQ Oyj on Suomen pääomasijoitusyhdistyksen jäsen. Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (Pääomasijoittajat) on antanut suosituksia avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistämiseksi pääomasijoitusalalla. Näitä suosituksia noudatetaan eQ.fi sivustolla.

eQ noudattaa kohderahastojen arvonmäärityksessä soveltuvin osin International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines –ohjetta tai vastaavaa Invest Europen suosittelemaa arvostusohjetta ja sijoittajaraportoinnissaan Invest Europen raportointisuositusta. eQ noudattaa sijoitustoiminnassa eQ:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja toimintatapoja, joista on saatavilla lisätietoa eQ:n nettisivuilta Vastuullinen sijoittaminen >>

eQ Rahastoyhtiö Oy on saanut yhtenä ensimmäisistä suomalaisista varainhoitajista vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisen AIFM-toimiluvan vuonna 2014.

Rahastojen säilytysyhteisö on OP Yrityspankki Oyj. Uusi säilytysyhteisö 1.11.2019 lukien on OP Säilytys Oy.

Oheisesta listasta näet rahastojen sijoitus­strategian, vuosikerran ja koon.

eQ PE XVI North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa kasvu- ja yritysostotilanteissa sijoituksia tekeviin pääomarahastoihin Pohjoismaissa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Benelux-maissa sekä Iso-Britanniassa.
Perustamisvuosi: 2024
Rahaston koko: 158 MEUR (varainkeruussa)
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 4 vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MEUR
Vaihe: Sijoittaa

eQ PE SF V (ESR)

Strategia: Rahasto tekee jälkimarkkinasijoituksia länsieurooppalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin.
Perustamisvuosi: 2024
Rahaston koko: 43 MEUR (varainkeruussa)
Hallinnointipalkkio: Vuosina 1-4: 1,0 % p.a. sitoumuksesta; vuosina 5-8: 0,75% p.a. sitoumuksesta
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 10,0 %:n vuosituoton.
Vaihe: Sijoittaa

eQ VC II

Strategia: Rahasto sijoittaa alku- ja kasvuvaiheen venture capital -rahastoihin, joiden strategiana on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia noin 200 teknologiayhtiöön lähinnä Yhdysvalloissa.
Perustamisvuosi: 2022
Rahaston koko: 20 MUSD (varainkeruussa)
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 6 vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MUSD
Vaihe: Sijoittaa

eQ PE XV US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin
Perustamisvuosi: 2023
Rahaston koko: 283 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 4 vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MUSD
Vaihe: Sijoittaa

eQ PE XIV North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa kasvu- ja yritysostotilanteissa sijoituksia tekeviin pääomarahastoihin Pohjoismaissa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Benelux-maissa sekä Iso-Britanniassa.
Perustamisvuosi: 2022
Rahaston koko: 288 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 4 vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE SF IV (ESR)

Strategia: Rahasto tekee jälkimarkkinasijoituksia länsieurooppalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin.
Perustamisvuosi: 2022
Rahaston koko: 151 MEUR
Hallinnointipalkkio: Vuosina 1-4: 1,0 % p.a. sitoumuksesta; vuosina 5-8: 0,75% p.a. sitoumuksesta
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 10,0 %:n vuosituoton.
Vaihe: Sijoittaa

eQ VC

Strategia: Rahasto sijoittaa alku- ja kasvuvaiheen venture capital -rahastoihin, joiden strategiana on tehdä oman pääoman ehtoisia sijoituksia noin 200 teknologiayhtiöön lähinnä Yhdysvalloissa.
Perustamisvuosi: 2021
Rahaston koko: 77 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 6 vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE XIII US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin
Perustamisvuosi: 2021
Rahaston koko: 318 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0% p.a. laskien neljännen vuoden jälkeen 10,0% p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0%:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ Private Credit III

Strategia: Rahasto tekee vieraanpääoman ehtoisia sijoituksia eurooppalaisiin listaamattomiin yrityksiin lähinnä yrityskauppatilanteissa.
Perustamisvuosi: 2020
Rahaston koko: 54 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,2 % p.a. laskettuna salkun sijoitetusta pääomasta
Tuottopalkkio/voitonjako: Ei tuottopalkkiota
Vaihe: Sijoittaa

eQ PE XII North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa kasvu- ja yritysostotilanteissa sijoituksia tekeviin pääomarahastoihin Pohjoismaissa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Benelux-maissa sekä Iso-Britanniassa.
Perustamisvuosi: 2020
Rahaston koko: 205 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 4 vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE SF III (ESR)

Strategia: Rahasto tekee jälkimarkkinasijoituksia länsieurooppalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin.
Perustamisvuosi: 2020
Rahaston koko: 170 MEUR
Hallinnointipalkkio: Vuosina 1-4: 1,0 % p.a. sitoumuksesta; vuosina 5-8: 0,75% p.a. sitoumuksesta
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 10,0 %:n vuosituoton.
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE XI US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin
Perustamisvuosi: 2019
Rahaston koko: 217,3 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien viidennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1,0 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ Private Credit II

Strategia: Rahasto tekee vieraanpääoman ehtoisia sijoituksia eurooppalaisiin listaamattomiin yrityksiin lähinnä yrityskauppatilanteissa.
Perustamisvuosi: 2018
Rahaston koko: 73,5 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,2 % p.a. laskettuna salkun sijoitetusta pääomasta
Tuottopalkkio/voitonjako: Ei tuottopalkkiota
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE SF II (ESR)

Strategia: Rahasto tekee jälkimarkkinasijoituksia länsieurooppalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin
Perustamisvuosi: 2018
Rahaston koko: 135 MEUR
Hallinnointipalkkio: Vuosina 1-4: 1,0 % p.a. sitoumuksesta; vuosina 5-8: 0,75% p.a. sitoumuksesta
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 10,0 %:n vuosituoton.
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE X North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa kasvu- ja yritysostotilanteissa sijoituksia tekeviin pääomarahastoihin Pohjoismaissa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Benelux-maissa sekä Iso-Britanniassa.
Perustamisvuosi: 2018
Rahaston koko: 175 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 4 vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE SF Ky

Strategia: Rahasto tekee jälkimarkkinasijoituksia länsieurooppalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin
Perustamisvuosi: 2017
Rahaston koko: 123,8 MEUR
Hallinnointipalkkio: 0,5 % p.a. rahaston nettovarallisuusarvosta
Tuottopalkkio/voitonjako: Ei tuottopalkkiota
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE IX US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin
Perustamisvuosi: 2017
Rahaston koko: 105 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien viidennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 1,1 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ Private Credit

Strategia: Rahasto tekee vieraanpääoman ehtoisia sijoituksia eurooppalaisiin listaamattomiin yrityksiin lähinnä yrityskauppatilanteissa.
Perustamisvuosi: 2017
Rahaston koko: 92,0 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,2 % p.a. laskettuna salkun sijoitetusta pääomasta
Tuottopalkkio/voitonjako: Ei tuottopalkkiota
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE VIII North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa kasvu- ja yritysostotilanteissa sijoituksia tekeviin pääomarahastoihin Pohjoismaissa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Benelux-maissa sekä Iso-Britanniassa.
Perustamisvuosi: 2016
Rahaston koko: 160,0 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 4 vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 3,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE VII US Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin pieniin / keskisuuriin pääomarahastoihin
Perustamisvuosi: 2015
Rahaston koko: 80,2 MUSD
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien viidennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 3,0 MUSD
Vaihe: Täysin sijoitettu

eQ PE VI North Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa kasvu- ja yritysostotilanteissa sijoituksia tekeviin pääomarahastoihin Pohjoismaissa, Saksassa, Sveitsissä, Itävallassa, Benelux-maissa sekä Iso-Britanniassa.
Perustamisvuosi: 2013
Sijoitusohjelman koko: 130,0 MEUR (sis. 100 MEUR:n rahasto)
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien 4 vuoden jälkeen 10,0 % p.a. (yli 5,0 MEUR sitoumuksesta > 0,7 % p.a.)
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen, kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 7,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 3,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

Amanda V East Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa paikallisiin pääomarahastoihin, jotka etsivät midmarket buy-out sijoituskohteita Venäjältä, entisen Neuvostoliiton alueelta sekä Itä-Euroopasta.
Perustamisvuosi: 2011
Rahaston koko: 50,0 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien seitsemän vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 6,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 5,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

Amanda IV West Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa länsieurooppalaisiin keskisuuria yrityskauppoja tekeviin pääomarahastoihin. Rahasto ei sijoita aikaisen kasvuvaiheen yhtiöihin sijoittaviin pääomarahastoihin.
Perustamisvuosi: 2007
Rahaston koko: 90,0 MEUR
Hallinnointipalkkio: 0,8 % p.a. laskien kuudennen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 7,5 % voitosta sen jälkeen kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 8,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 5,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu

Amanda III Eastern Private Equity Ky

Strategia: Rahasto sijoittaa paikallisiin pääomarahastoihin, jotka etsivät midmarket buy-out sijoituskohteita Venäjältä, entisen Neuvostoliiton alueelta sekä Itä-Euroopasta.
Perustamisvuosi: 2006
Rahaston koko: 110,2 MEUR
Hallinnointipalkkio: 1,0 % p.a. laskien seitsemännen vuoden jälkeen 10,0 % p.a.
Tuottopalkkio/voitonjako: 10,0 % voitosta sen jälkeen kun sijoittajat ovat saaneet sijoituksilleen 6,0 %:n vuosituoton.
eQ:n oma sitoumus: 10,0 MEUR
Vaihe: Täysin sijoitettu