Tälle sivulle on koottu lainsäädännön edellyttämää sijoittajien kannalta olennaista tietoa.

Tietoa eQ Varainhoito Oy:n sijoituspalveluista

Best Execution -toimintaperiaatteet

Eturistiriitojen hallitseminen

eQ Rahastoyhtion omistajaohjauksen periaatteet

Jos asiakassopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n arvopaperilautakunnan  ratkaistavaksi.