Tälle sivulle on koottu arvopaperimarkkinalain ja sen nojalla annetun sääntelyn edellyttämää sijoittajien kannalta olennaista tietoa.

Tietoa palveluntarjoajasta

Asiakasvarojen säilyttäminen

Sijoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat

Asiakkaiden luokittelukriteerit

Tietoa kannustimista

Best Execution -toimintaperiaatteet

Eturistiriitojen hallitseminen

eQ Rahastoyhtion omistajaohjauksen periaatteet

Jos asiakassopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE:n arvopaperilautakunnan  ratkaistavaksi.