29.10.2019

Miltä vuosi 2020 näyttää?

Edessä oleva vuosi 2020 on pehmenevän kasvun aikaa (maailmantalous +3 %). Protektionismi heikentää kansainvälistä kauppaa, mutta onneksi halpa lainaraha tukee kotimaista kulutuskysyntää, rakentamista ja asuntomarkkinoita. Keskuspankkien koronlaskut on pitkälti nähty ja markkinoilla odotetaan hallitusten 2020 alkaen käyttävän halpaa rahaa kasvun tukemiseen. Talouden rakenteita ja kasvunäkymiä tulisi vahvistaa ja päätökset, jotka tukevat ”keskivertoäänestäjää” rauhoittaisivat poliittista ympäristöä. Lisäksi ilmastonmuutosta hillitsevillä toimilla on kiire. 

Ammattisijoittajat valmistautuvat tulevaan vuoteen tekemällä sijoitussuunni-telmiaan. Myös pienempien sijoittajien kannattaa vähintään kerran vuodessa miettiä, onko salkun riskitaso ja tuottotavoite kohdillaan. Jos oma sijoitushorisontti on lyhyt, osakkeita ei kannata lyhyeksi ajaksi ostaa eikä tässä tilanteessa myöskään pitkiä korkosijoituksia. 

Pitkäaikaisissa sijoitussalkuissa korkeampaa riskitasoa ja markkinaheiluntaa sietää paremmin, koska sijoituksilla on aikaa palautua markkinakorjauksista. Tällöin osakepaino kannattaa mielestämme pitää kroonisesti kohollaan – jälleen kerran oma riskinsietokyky ja riskinottohalukkuus huomioiden. Osakkeiden omistamista puoltavat niiden korkoja vahvempi tuottoprofiili ja ylivoimainen kassavirta (osingot). Joukkolainojen kuponkivirta on heikko. Jopa high yield- ja kehittyvien markkinoiden lainoista on paras tuottopotentiaali nähty. Korkosijoituksissa tulisikin välttää tappiota ja pyrkiä niiden avulla rauhoittamaan koko likvidin salkun heiluntaa.  

Mitä osakesalkkuun kannattaisi sitten ostaa? Yhdysvaltojen osakkeet puoltavat salkussa paikkaansa, koska maa on vahvin länsimaa, tuloskehitys on ollut tervettä ja maa sietää kauppakiistaa parhaiten. Sijoitukset Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla hajauttavat poliittista riskiä, mutta suosittelemme molemmilla markkinoilla aktiivisijoittamista. Tärkeää on miettiä maariskit tarkkaan ja etsiä yhtiöitä, joilla on edellytyksiä menestyä myös protektionistisessa ympäristössä ja jotka ovat varautuneet mahdollisiin markkinahäiriöihin. Kehittyvien markkinoiden osakkeissa arvostusriskit ovat länsiosakkeita pienemmät ja tulostuki hyvä, mutta arvostusten nousua saattaa rajoittaa protektionismin pelko. Kehittyvien markkinoiden sijoituksissa onkin syytä olla selektiivinen. 

Osakesijoitusten lisäksi useat pitkäaikaiset sijoittajat hakevat kassavirtaa vaihtoehtoisista sijoituksista ja niiden rooli on salkuissa kasvanut. Sekä kiinteistösijoitukset että listaamattomat osakkeet ja -korkosijoitukset kiinnostavat. Listaamaton puoli on sääntelyssä rajattu vain ammattimaisille asiakkaille, mutta eQ:n Hoivakiinteistöt ja Liikekiinteistöt -rahastot ovat mahdollisia sijoituskohteita kaikille.

 Kirsi Martin

Kirsi Martin, StrategiMihin nyt kannattaisi sijoittaa?

eQ Varainhoidon sijoitus­tiimi käy läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielen­kiintoisimpina. Katso eQ:n suosikit täältä. Valintamme perustuvat historiallisen tuoton sijasta tulevaisuuden näkymiin.

Sijoittaminen eQ:n rahastoihin on helppoa

Yksityissijoittajan on helpointa tehdä rahastomerkintä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä rahastosijoituksen kirjautumalla sisään palveluun. Mikäli olet tekemässä ensimmäistä eQ rahastosijoitustasi, rekisteröidy ensin asiakkaaksi osoitteessa www.eq.fi/fi/registration. Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen voit tehdä rahastomerkintöjä omia pankkitunnuksiasi käyttäen. Yritys- ja yhteisöasiakkaita pyydämme olemaan yhteydessä eQ:n asiakaspalveluun.