06.10.2022

eQ:n rahastosuosikit

eQ lippu

Tilanne sijoitusmarkkinoilla on edelleen epävakaa ja keskeinen fokusalue on inflaatio, joka on kiihtynyt voimakkaasti.  Tällaisen inflaation olosuhteissa parasta inflaatiosuojaa tarjoavat tyypillisesti osake- ja kiinteistösijoitukset. Osakemarkkinoiden arvostukset ovat laskeneet paljon etenkin Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Vaikka myös korkosijoituksissa alkaa olla jo arvoa, korot voivat vielä nousta lähiaikoina. Parhaan turvan koronnousua vastaan  antavat vaihtuvakorkoiset lainat. Tämän vuoksi rahastosuosikkimme löytyvät tällä hetkellä vaihtuvakorkoisista yrityslainoista, kiinteistösijoituksista, pohjoismaisista osakkeista ja Frontier-markkinoista. 

Jos osakesijoitukset kiinnostavat, poimimme eQ Frontier Osake –rahaston, joka sijoittaa pienemmille kehittyville markkinoille eli ns. frontier-markkinoille. Monet maailman vahvimmin kasvavat kehittyvät taloudet ovat Frontier-maita - esimerkkinä Vietnam. Vietnamin vahvuutena on edullinen energia (vesivoima), suosiollinen ikäjakauma sekä kansainvälisten yritysten  investoinnit maahan (Samsung, Intel). Toisena osakerahastona poimimme salkkuun eQ Pohjoismaat Pienyhtiö –rahaston. eQ Pohjoismaat Pienyhtiö sijoittaa pääasiassa Pohjoismaisten hyvän kasvupotentiaalin omaavien, pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin. Viimeaikaisessa markkinaturbulenssissa pohjoismaiden osakkeet ja etenkin pienyhtiöt ovat laskeneet eniten, ja yhtiöissä on kasvupotentiaalia. Korkosijoituksista poimimme eQ Vaihtuva Korko –rahaston. Rahaston tuotto paranee korkojen noustessa, elleivät yritylainojen korkomarginaalit levene edelleen.  

Muita rahastosuosikkejamme ovat kiinteistörahastot. eQ Yhteiskuntakiinteistöt ja eQ Liikekiinteistöt -rahastojen tuotto perustuu vahvaan vuokrakassavirtaan ja lisäksi eQ:n kiinteistötiimi tekee paljon työtä kiinteistökannan kehittämiseksi. 

eQ Varainhoidon sijoitus­tiimi käy läpi rahastot, joita pidämme tällä hetkellä mielen­kiintoisimpina. Katso eQ:n suosikit täältä. Valintamme perustuvat historiallisen tuoton sijasta tulevaisuuden näkymiin.