18.03.2024

Markkinointiviestintää

eQ:n kiinteistörahastojen kuulumiset 1/2024

Vuosi 2023 oli eQ:n kiinteistörahastoille negatiivisen tuoton aikaa. eQ Liikekiinteistöt –rahaston koko vuoden 2023 tuotto oli –12,7 % ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt –rahaston tuotto oli –13,8 %. Korkojen raju nousu 2022-23 on johtanut kiinteistöjen hintojen laskuun maailmanlaajuisesti ja hinnat ovat laskeneet myös Suomessa. Kiinteistökauppaa on tehty poikkeuksellisen vähän. Kauppaa on tehty lähinnä kasvukeskuksissa ja vain osalla kiinteistösegmenteistä. Toiminta eQ:n kiinteistörahastojen kiinteistökohteissa on jatkunut normaalina ja hyvänä. Molemmat eQ:n kiinteistörahastot jakavat tuottoa – eQ Liikekiinteistöt noin 2,1 % ja eQ Yhteiskuntakiinteistöt noin 4.2 %. Tuotonjaon määrästä päättää rahastoyhtiö ja se perustuu vaihtoehtorahastolain mukaiseen vähimmäistuotonjakoon, joka on kolme neljäsosaa tilikauden voitosta, lukuun ottamatta realisoitumattomia arvonmuutoksia. Tieto määrästä on julkaistu Rahastoyhtiön internetsivuilla www.eQ.fi vähintään kaksi viikkoa ennen irtoamispäivää. eQ Liikekiinteistöt –rahaston 31.12.2023 lunastuksia on siirretty. Emme vielä pysty kertomaan, milloin lunastukset maksetaan.

Odotamme korkojen laskevan ja kiinteistömarkkinan tilanteen piristyvän. Yleinen markkinanäkemys on, että kiinteistömarkkinan kaupankäynti vilkastuu ja markkina normalisoituu vuoden 2025 loppuun mennessä, mitä tukee myös vahva muuttoliike isoihin kaupunkeihin. Jos edellä mainitut asiat toteutuvat, niillä on myös todennäköisesti positiivinen vaikutus eQ:n kiinteistörahastoihin.

eQ:n kiinteistörahastot ovat – edelleen – erittäin hyvä sijoituskohde pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka hakee hajautusta ja inflaatiosuojaa sijoituksilleen pitkällä aikavälillä ja pystyy hyväksymään ja kantamaan sijoituksesta mahdollisesti syntyviä tappioita sekä ymmärtää kiinteistösijoitusten epälikvidin luonteen.

eQ:n 
Yhteiskunta- ja Liikekiinteistöt –rahastot ovat jälleen auki merkinnöille 31.3.2024.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt
31.12.2023
eQ Liikekiinteistöt
31.12.2023
Tuotto perustamisesta: + 6,7 % p.a.
(perustettu 1.7.2012)

Kiinteistövarallisuus: 1 825 MEUR
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 8,8 v*
Vuokrausaste: 96 %
Alkutuotto**: 5,9 %
Kohteet:103 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen
Tuotto perustamisesta: + 5,7 % p.a
(perustettu 31.12.2014)

Kiinteistövarallisuus: 1 210 MEUR
Vuokrasopimusten keskimaturiteetti: 5,5 v*
Vuokrausaste: 91 %
Alkutuotto**: 6,3 %
Kohteet:46 kohdetta
Tutustu rahaston neljännesvuosikatsaukseen

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Kiinteistörahastojen koko tuottohistoria on esitetty alla.
eQ Yhteiskuntakiinteistöt:2013 12,1%, 2014 6,4%, 2015 8,2%, 2016 9,8%, 2017 10,1%, 2018 9,2%, 2019 9,1%, 2020 9,0%, 2021 8,2%, 2022 8,2%, 2023 -13,8%
eQ Liikekiinteistöt:2015 9,8%, 2016 10,5%, 2017 10,7%, 2018 7,2%, 2019 7,7%, 2020 4,6%,
2021 8,9%, 2022 7,6%, 2023 -12,7%
* Keskimaturiteetti sisältää rakenteilla olevien hankkeiden vuokrasopimukset
** Alkutuotto eli nettotuotto on kiinteistösijoittamisen yksi perusluvuista, joka kuvaa kiinteistösijoituksen arvostusta ja muita ominaisuuksia. Alkutuotto lasketaan jakamalla rahaston nettovuokratulo rahaston kiinteistövarallisuudella. Sijoittajan saamaan tuottoon vaikuttavat alkutuoton lisäksi kiinteistöjen arvonmuutokset, velkavivun vaikutus, rahaston kulut ja sijoittajan tuotosta maksamat verot.

Riskit

Kiinteistösijoittaminen on lähtökohtaisesti pitkäjänteistä sijoittamista. Suositeltu sijoitusaika eQ:n kiinteistörahastoihin on vähintään viisi vuotta. Rahastojen perimä lunastuspalkkio on porrastettu sijoitusajan mukaan ja yli 5 vuoden sijoituksista ei peritä lunastuspalkkiota.

Kuten kaikkeen sijoittamiseen, myös eQ:n kiinteistörahastoihin sijoittamiseen liittyy riskejä. Kiinteistörahastojen arvot voivat laskea ja rahaston ottama velkarahoitus korostaa mahdollista arvon alenemista. Rahastoihin liittyy myös likviditeettiriski eli riski siitä, että sijoitusten realisointi etenkin heikossa markkinatilanteessa voi johtaa tappioihin ja viivästyttää lunastusten maksamista. Rahasto voi joutua keskeyttämään rahaston lunastukset. Riskeistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteissä. Pyydämme ystävällisesti tutustumaan niihin huolellisesti.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt, rahastoesite
eQ Liikekiinteistöt,rahastoesite

eQ:n kiinteistörahasto-opas

Oppaasta löydät vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin sekä lisätietoja rahastojen tuotonjaosta.

Avaa opas tästä

Toimeksiannot

eQ:n Yhteiskunta ja Liikekiinteistöt –rahastot ovat jälleen auki merkinnöille 31.3.2024. Lunastuksia rahastoista voi tehdä kaksi kertaa vuodessa 30.6. ja 31.12. Ilmoitus lunastuksesta tulee tehdä (6) kuukautta ennen lunastuspäivää.

Toimeksiannot on helpointa tehdä eQ:n verkkopalvelussa. Mikäli olet jo asiakkaamme, voit tehdä toimeksiannon kirjautumalla sisään palveluun omilla verkkopankkitunnuksillasi. Mikäli et ole aiemmin käyttänyt verkkopalveluamme, niin rekisteröidy ensin osoitteessa www.eq.fi/fi/registration. Rekisteröityminen on maksuton ja se vie aikaa vain muutaman minuutin. Rekisteröitymisen jälkeen kirjautuminen palveluun onnistuu omia pankkitunnuksia käyttäen.

Yhteisö/yritys voi valtuuttaa henkilön hallinnoimaan yhteisön/yrityksen salkkua verkkopalvelussamme täyttämällä valtuutuslomakkeen. Valtuutuslomakkeen saat täältä. Lomakkeessa on ohjeet verkkopalvelun käyttöönottoa varten.

Asiakaspalvelun tavoitat sähköpostitse: asiakaspalvelu(at)eQ.fi tai puhelimitse ma-pe klo 9-16 (09) 6817 8700 (pvm/mpm).

Tämä uutiskirje on eQ:n kiinteistörahastojen markkinointiviestintää. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä erikoissijoitusrahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan.