Tee rahastomerkintä

eQ Suomi

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min. 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,5 % Sarja 1 T 1,5 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Sijoitusrahasto eQ Suomi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa pääosin suomalaisiin yrityksiin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on OMX Helsinki Cap (GI) Index, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Suomi -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -3,44 %
Tuotto 3 kuukautta -5,00 %
Tuotto 6 kuukautta 0,39 %
Tuotto YTD 1,86 %
Tuotto 1 vuosi -2,65 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta 11,74 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 237,26/192,55
Ylin/alin 3v 267,07/158,48
Volatiliteetti 1kk 12,69
Volatiliteetti 1v 18,94

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.