Tee rahastomerkintä

eQ Euro Investment Grade

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00 %
Lunastuspalkkio 1,00 %, min 20 €
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 0,65 % Sarja 1 T 0,65 %

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Sijoitusrahasto eQ Euro Investment Grade on eQ:n aktiivisesti hoitama korkorahasto. Rahasto sijoittaa pääosin euromääräisiin, yritysten liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, joiden luottoluokitus on vähintään BB+ Standard & Poors’in luottoluokitusasteikolla tai sitä vastaavan kansainvälisen luokituslaitoksen luokitus. Jos sijoitukset eivät ole euromääräisiä, valuuttariski suojataan euroihin.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on ICE BofAML Euro Corporate Index, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Euro Investment Grade -rahaston rahastoesitteessä.

Rahaston arvot

Tuotto %
Tuotto 1 kuukausi -0,57 %
Tuotto 3 kuukautta 0,83 %
Tuotto 6 kuukautta 2,80 %
Tuotto YTD 1,09 %
Tuotto 1 vuosi -10,46 %
Rahaston vuotuinen kokonaistuotto 3 vuotta -2,27 %
Tunnuslukuja
Ylin/alin 12kk 228,77/193,50
Ylin/alin 3v 247,95/193,50
Volatiliteetti 1kk 6,18
Volatiliteetti 1v 5,88

Aiempi tuotto ei ole luotettava osoitus tulevasta tuotosta.