Yhtiön hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Mikäli tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.

eQ Oyj:n tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman.

Tilintarkastajien palkkiot

Riippumattomille tilintarkastajille on maksettu vuonna 2019 tilintarkastuksen palveluista 133 170 euroa (2018: 95 310 euroa) ja muista kuin tilintarkastuspalveluista 9 395 euroa (2018: 9 674 euroa).