Yhtiön hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Mikäli tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.

eQ Oyj:n tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuomas Ilveskoski.

Tilintarkastajien palkkiot

Riippumattomille tilintarkastajille on maksettu vuonna 2021 tilintarkastuksen palveluista 47 600 euroa (2020: 93 871 euroa) ja muista kuin tilintarkastuspalveluista 8 200 euroa (2020: 14 093 euroa).