Yhtiön hallituksen valmistelema ehdotus tilintarkastajaksi ilmoitetaan yhtiökokouskutsussa. Mikäli tilintarkastajaehdokas ei ole hallituksen tiedossa yhtiökokouskutsua toimitettaessa, ehdokkuus julkistetaan erikseen.

eQ Oyj:n tilintarkastajana toimii KPMG Oy Ab, tilintarkastusyhteisö ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Marcus Tötterman.

Tilintarkastajien palkkiot

Riippumattomille tilintarkastajille on maksettu tilintarkastuksen palveluista ja muista palveluista seuraavan mukaisesti: Tilintarkastus- ja siihen läheisesti liittyvät palkkiot vuonna 2018 olivat 95 310 euroa (2017: 96 712 euroa). Muut palvelut vuonna 2018 olivat 9 674 euroa (2017: 9 898 euroa).