Tee rahastomerkintä

eQ Eurooppa Aktiivi

Rahastojen merkintä- ja lunastusajat

Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä Suomessa.
Merkintäilmoituksen ja merkintämaksun tulee olla perillä rahastoyhtiössä merkintäpäivänä klo 18 mennessä.
Lunastusilmoituksen tulee olla rahastoyhtiössä perillä lunastuspäivänä klo 12 mennessä.

Rahaston palkkiot

Merkintäpalkkio 1,00%
Lunastuspalkkio 1,00% min 20€
Vaihtopalkkio 50 % lunastus- ja merkintäpalkkiosta (alennus ei koske eQ kiinteistö- ja indeksirahastojen palkkioita)
Hallinointipalkkio p.a. (sis. säilytyspalkkion) Sarja 1 K 1,5 %
Rahaston hallinnointipalkkio sisältää myös alarahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.
Rahastoon sisältyy myös muita kuluja. Ks. Avaintietoasiakirja.

Rahaston esitteet ja säännöt

Kuukausikatsaus
ESG-raportti
Vanhat katsaukset ja raportit
Rahastoesite
Säännöt
Kestävyystiedot
Kestävyysraportti (SFDR)
Avaintietoasiakirja
 

Tutustu rahaston kuukausikatsaukseen

Rahaston kestävyyteen liittyvät tiedot

Erikoissijoitusrahasto eQ Eurooppa Aktiivi on eQ:n aktiivisesti hoitama osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin yhteen tai useampaan Eurooppaan sijoittavaan aktiivisesti hoidettuun rahastoon. Pääpaino on kasvu- ja laatuyrityksiin sijoittavissa rahastoissa. Sijoitukset toteutetaan sijoittamalla varat muiden rahastojen osuuksiin, jotka luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n tai 9:n mukaisiksi rahoitustuotteiksi.

Rahasto luokitellaan EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (2019/2088) artikla 8:n mukaiseksi rahoitustuotteeksi. Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on edistää muiden ominaisuuksien ohella ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi edellytetään, että kohderahastojen sijoituskohteena olevat yritykset noudattavat hyvää hallintotapaa.

Rahaston vertailuindeksi on MSCI Europe Index (1.1.2018 alkaen), joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä.

Rahastosijoittamiseen liittyy riski, ja sijoitusten arvo voi nousta tai laskea riippuen rahaston sijoituskohteiden arvonkehityksestä. Sijoittaja voi myös menettää sijoittamansa varat osittain tai kokonaan. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan. 

Lisätietoja rahaston sijoitusprosessista sekä menetelmistä ja kriteereistä, joilla sijoitustoiminnan tavoitteen toteutumista seurataan, on kuvattu eQ Eurooppa Aktiivi -rahaston rahastoesitteessä

Rahaston arvot

Tuottokehitys
1 kk 0,93 %
3 kk 0,23 %
Vuoden alusta 5,89 %
12 kk 9,21 %
3 v p.a. 2,08 %
Perustamisesta p.a. 7,69 %
2023 15,61 %
2022 -18,45 %
2021 17,36 %
2020 3,51 %
2019 40,24 %
Volatiliteetti 12 kk 11,69 %

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa.